KBC Groep: KBC Bank Ierland verkoopt historische bedrijfskredietenportefeuille aan Bank of Ireland

Persbericht
Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

Brussel, Dublin - 12 april 2019 (8.00 uur CEST – voor beurstijd)

KBC Bank Ierland verkoopt historische bedrijfskredietenportefeuille aan Bank of Ireland

Gisteren bereikte KBC Bank Ireland overeenstemming over de verkoop van haar historische performante bedrijfskredieten-portefeuille van ongeveer 260 miljoen euro aan de Bank of Ireland.
De transactie, die naar verwachting in de loop van 2019 zal worden afgerond, zal een verwaarloosbare impact hebben op de winst- & verliesrekening en kapitaalratio van KBC Groep. Het verstevigt ook de focus op de kernactiviteit van KBC Bank Ireland, nl. de retail- en micro-KMO-cliënten.

Alvorens de transactie af te ronden, zal KBC Bank Ireland contact opnemen met de betrokken bedrijfsklanten om hen ervan in kennis te stellen dat hun lening(en) wordt (worden) overgedragen, en om te bevestigen dat de bestaande wettelijke en reglementaire bescherming bij Bank of Ireland blijft bestaan.

Johan Thijs, CEO van de KBC Groep, verwelkomde de transactie van vandaag: "De strategische ambitie van KBC Bank Ireland om de digitale koploper van de KBC Groep te worden, gericht op retail- en micro-KMO-klanten, heeft geleid tot een geleidelijke afbouw van de performante en niet-performante bedrijfskredietenportefeuille van de bank in Ierland de afgelopen jaren. Na de verkoop van een groot deel van deze portefeuille vorig jaar, wordt nu een groot deel van de resterende blootstelling aan bedrijfskredieten aan een andere strategische speler, Bank of Ireland overgedragen. Tegelijkertijd leidt deze transactie tot een verdere optimalisatie van de balans, waardoor KBC Bank Ireland in staat is de toekomstige winstvolatiliteit te verminderen, de historische portefeuille op te ruimen en zich volledig te richten op een duurzame en winstgevende groei van haar retail- en micro-KMO-activiteiten.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  • Kurt De Baenst, directeur Investor Relations, KBC-groep

Tel. +32 2 429 35 73  - E-mail: investor.relations@kbc.com

  • Viviane Huybrecht, directeur Corporate communicatie/woordvoerster KBC-groep

Tel +32 2 429 85 45  - E-mail: pressofficekbc@kbc.be

  • Mark Leech, Media Relations Manager Bank of Ireland

                        Tel +353(0) 87 905 36 79 – E-mail : mark.leech@boi.com

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.
 

KBC Groep NV
Havenlaan 2 – 1080 Brussel
Viviane Huybrecht
Directeur Corporate communicatie/
Woordvoerster
Tel. 02 429 85 45
 

 

Persdienst
Tel. 02 429 65 01 Stef Leunens
Tel. 02 429 29 15 Ilse De Muyer
Tel. 02 429 32 88 Pieter Kussé
E-mail: pressofficekbc@kbc.be

 

Ga de echtheid van dit document hier na
 

KBC-persberichten zijn beschikbaar op www.kbc.com
Volg ons op www.twitter.com/kbc_group

 

Blijf op de hoogte van alle innovatieve oplossingen via https://www.kbc.com/nl/innovation

   

 

Bijlage