Gewone algemene vergadering van Fluxys Belgium op 14 mei 2019

Gereglementeerde informatie - Op 14 mei 2019 houdt Fluxys Belgium zijn gewone algemene vergadering voor aandeelhouders. Download hieronder de bijeenroeping met daarin ook de agenda van de vergadering.  

De andere documenten voor de algemene vergadering en het jaarlijks financieel verslag 2018 vindt u op de Fluxys Belgium-website: https://www.fluxys.com/nl/company/fluxys-belgium/financial-information#h2Tag3

Bijlage