Ageas kondigt de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NV aan

De Gewone en de Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NV zullen doorgaan op woensdag 15 mei 2019 om 14u30 in het Nationaal Theater, Emile Jacqmainlaan 111-115 te 1000 Brussel.

 

Aangezien het vereiste quorum voor de eerste Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 18 april 2019 niet werd bereikt, zullen zowel de Gewone als de Buitengewone Algemene Vergadering plaatsvinden op woensdag 15 mei 2019.

De volgende documenten met betrekking tot deze Vergaderingen zijn beschikbaar op de website van Ageas, www.ageas.com:

  • de oproeping, samen met de agenda, die bestaat uit de decharges van aansprakelijkheid, de goedkeuring van het Jaarverslag & Statutaire Jaarrekening, de goedkeuring van het remuneratieverslag en het dividend over 2018, alsook de voorstellen voor de herbenoeming van sommige leden van de Raad van Bestuur en de benoeming van Emmanuel Van Grimbergen als nieuw uitvoerend lid van de Raad van Bestuur;
  • een model van volmacht;
  • het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.

Aandeelhouders zullen enkel worden toegelaten tot de Vergaderingen en zullen enkel kunnen stemmen als ze op de Registratiedatum de aandelen bezitten voor welke ze de intentie hebben kenbaar gemaakt om hun stemrecht uit te oefenen tijdens de Vergaderingen, ongeacht het aantal aandelen dat ze bezitten op de dag van de Vergaderingen.

Deze Registratiedatum is vastgesteld op 1 mei 2019 om middernacht (CET). Aandeelhouders die aan de Vergaderingen wensen deel te nemen, dienen hun intenties uiterlijk op 9 mei 2019 bekend te maken.

Vragen over deze Vergaderingen kunnen worden gemaild naar general.meeting@ageas.com.

Ageas is a listed international insurance Group with a heritage spanning almost 200 years. It offers Retail and Business customers Life and Non-Life insurance products designed to suit their specific needs, today and tomorrow. As one of Europe's larger insurance companies, Ageas concentrates its activities in Europe and Asia, which together make up the major part of the global insurance market. It operates successful insurance businesses in Belgium, the UK, France, Portugal, Turkey, China, Malaysia, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia, Singapore, and the Philippines through a combination of wholly owned subsidiaries and long term partnerships with strong financial institutions and key distributors. Ageas ranks among the market leaders in the countries in which it operates. It represents a staff force of over 45,000 people and reported annual inflows of over EUR 34 billion in 2018 (all figures at 100%).


Bijlage