Ageas kondigt veranderingen aan in het Executive Committee


In het kader van de aanstaande Algemene Aandeelhoudersvergadering, kondigt Ageas vandaag aan dat Filip Coremans nieuwe functies zal opnemen binnen het Executive Committee. Hij wordt de eerste Chief Development Officer (CDO) van Ageas. Emmanuel Van Grimbergen, momenteel Group Risk Officer, zal Filip opvolgen als Chief Risk Officer (CRO).

Sinds in september 2018 Connect21 werd aangekondigd, het nieuwe strategische 3-jarenplan van Ageas, werd er veel nagedacht over hoe Ageas de realisatie van de strategische keuzes van Connect21 optimaal kan ondersteunen. Die keuzes omvatten het leveren van een uitstekende klantenervaring samen met onze partners en via allianties en het verstrekken van verzekeringsbescherming en -diensten die verder gaan dan verzekeringen. Zodoende kunnen we onze klanten helpen om zich voor te bereiden op de toekomst, kunnen we hen beschermen en ervoor zorgen dat bepaalde gebeurtenissen voorkomen worden door een beroep te doen op technologie en door slimme synergieën te creëren.

De opzet van een specifieke Development Office die volledig gericht is op het aansturen van enkele veranderingsfactoren van onze strategie die verder reiken dan de gebruikelijke activiteiten, zal de Groep het juiste kader bieden om te groeien, slimme synergiëen te realiseren en te innoveren. Op die manier kan zij de Connect21 ambities waarmaken. De huidige CRO, Filip Coremans, zal de eerste Chief Development Officer (CDO) van Ageas worden. Hij zal dit recent opgezette departement leiden, dat bijzondere aandacht zal besteden aan de talrijke competenties die nodig zijn om Connect21 te realiseren. Hij zal initiatieven identificeren, opstarten en coördineren die tot synergiëen moeten leiden op het vlak van Business Development, Human Resources & Technologie.

Als gevolg van de nieuwe rol van Filip Coremans, zal Emmanuel Van Grimbergen de nieuwe Chief Risk Officer (CRO) worden, en verantwoordelijkheid dragen voor Risk, Compliance en Actuariaat. Als CRO en nieuw aangesteld lid van het Executive Committee van Ageas, zal Emmanuel op de Aandeelhoudersvergadering ook worden voorgedragen om als uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van Ageas aangesteld te worden.

De voorgestelde veranderingen werden goedgekeurd door de Nationale Bank van België. De nominatie van Emmanuel Van Grimbergen zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Aandeelhoudersvergadering van 15 mei 2019. Mits goedkeuring, zullen de veranderingen van kracht worden op 1 juni 2019.

Ageas is een beursgenoteerde internationale Verzekeringsgroep met een geschiedenis die bijna 200 jaar teruggaat. Ze biedt levens- en niet-levensverzekeringsproducten aan particulieren en bedrijfsklanten die speciaal ontwikkeld zijn om een antwoord te bieden op hun specifieke noden, zowel vandaag is in de toekomst. Als een van de grotere Europese verzekeraars richt Ageas zich op Europa en Azië, de twee werelddelen die samen het belangrijkste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt uitmaken. Ageas heeft succesvolle verzekeringsondernemingen in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen, die functioneren via een combinatie van 100% dochterondernemingen en langetermijnsamenwerkingen met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs. In de landen waar het actief is, behoort Ageas tot de marktleiders. De onderneming heeft een personeelsbestand van meer dan 45.000 mensen en rapporteerde in 2018 een jaarinstroom van 34 miljard (alle cijfers op 100%).


Bijlage