Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

Kinepolis Group NV
Persbericht
Gereglementeerde informatie

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

16 april 2019, 18u15

Op 11 april 2019 heeft Kinepolis Group NV een kennisgeving ontvangen van AXA SA waaruit blijkt dat door AXA SA gecontroleerde ondernemingen, door de verwerving van aandelen, 5,03% van de stemrechten van de Vennootschap bezitten en aldus de deelnemingsdrempel van 5% overschreden werd.

De op 11 april 2019 getekende kennisgeving bevat de volgende informatie:

Kennisgeving door:                                Een moedervennootschap of een controlerende persoon

Kennisgevingsplichtige persoon:            AXA S.A.

Transactiedatum:                                  5 april 2019

Overschreden drempel:                         5%

Noemer:                                               27 365 197


Details van de kennisgeving:    

A) StemrechtenVorige kennisgevingNa de transactie
 # stemrechten# stemrechten% stemrechten
Houders van stemrechten Verbonden aan effectenLos van de effectenVerbonden aan effectenLos van de effecten
AXA S.A. 00 0,00% 
AXA France Vie326 500326 500 1,19% 
AXA France IARD445 586421 533 1,54% 
AXA Versicherungen AG 379 775225 975 0,83% 
AXA Konzern AG68 47168 471 0,25% 
Houders van deelbewijzen van fondsen: verschillende vennootschappen van de Groep Axa146 700333 918 1,22% 
Subtotaal 1 367 0321 376 397 5,03% 
 TOTAAL1 376 39705,03%0,00%

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:

AXA France Vie is een dochtervennootschap van AXA France Assurance, op haar beurt dochtervennootschap van AXA. AXA France IARD is een dochtervennootschap van AXA France Assurance, op haar beurt dochtervennootschap van AXA. AXA Konzern AG en AXA Versicherungen AG zijn dochtervennootschappen van AXA. De operationele entiteiten van de AXA Groep die de verzekeringsfilialen van AXA omvatten, handelen en oefenen hun stemrechten onafhankelijk uit van iedere andere entiteit van de AXA Groep die vermogensbeheeractiviteiten uitvoert.


Voormelde kennisgeving en het gereglementeerd bericht zijn te raadplegen op de website van Kinepolis Group via deze link

Totaal kapitaal Kinepolis Group NV: 18.952.288,41 €
Aantal stemrechtverlenende effecten in Kinepolis Group NV: 27.365.197
Aantal stemrechten in Kinepolis Group NV: 27.365.197
In artikel 8 van de statuten van Kinepolis Group NV werden de drempels voor kennisgeving bepaald op 3%, 5% en veelvouden van 5%.

Contact

Kinepolis Investor Relations
+32 (0)9 241 00 22
investor-relations@kinepolis.com