Van Lanschot Kempen trading update: eerste kwartaal 2019

Amsterdam/'s-Hertogenbosch, 24 april 2019

  • Nettoresultaat aanzienlijk hoger dan eerste kwartaal vorig jaar dankzij de boekwinsten op de verkoop van deelneming in AIO II (Medsen) en de verkoop van belang in VLC & Partnersi
  • Kwartaalresultaat exclusief deze boekwinsten is in lijn met eerste kwartaal vorig jaar
  • Client assets stijgen 6% naar € 86,0 miljard en AuM stijgen 7% naar € 71,8 miljard, dankzij positieve koerseffecten
  • Fully loaded CET1-ratio komt uit op 22,6%

Van Lanschot Kempen publiceert vandaag de trading update over het eerste kwartaal van 2019.

Constant Korthout, Chief Financial & Risk Officer van Van Lanschot Kempen: 'We zijn tevreden over het nettoresultaat van het eerste kwartaal. Dankzij de boekwinsten op de verkoop van onze deelneming in AIO II (ruim € 35 miljoen) en de verkoop van ons belang in VLC & Partnersi (ruim € 15 miljoen) is het resultaat aanzienlijk hoger dan vorig jaar. Het kwartaalresultaat exclusief deze boekwinsten is in lijn met het resultaat in dezelfde periode vorig jaar.

De client assets nemen toe tot € 86,0 miljard. Onze assets under management (AuM) stijgen met € 4,8 miljard naar € 71,8 miljard dankzij positieve koerseffecten. Daarnaast is sprake van in totaal € 0,3 miljard netto-uitstroom van AuM, voornamelijk bij Asset Management. Ook Private Banking en Evi hebben netto-uitstroom. Als gevolg van het negatieve beursklimaat in het vierde kwartaal is bij Private Banking- en Evi-klanten sprake van enige terughoudendheid om te beleggen. Na de sterke koersstijgingen in de afgelopen maanden zien we bij een aantal klanten ook winstnemingen. In april is conform planning het fiduciaire mandaat van Stichting Pensioenfonds PostNL (circa € 8,5 miljard) aan het beheerd vermogen toegevoegd.

Bij Private Banking is samen met Fidor een geslaagde pilot uitgevoerd met de betaalapp en het nieuwe platform voor betalingsverkeer. In april is de migratie van een eerste groep klanten naar het nieuwe platform succesvol verlopen. Daarnaast is gewerkt aan de introductie van de Groenhypotheek, die in het tweede kwartaal beschikbaar komt. Hiermee bieden we klanten de mogelijkheid om geld te lenen tegen aantrekkelijke rentetarieven, voor het verduurzamen van hun woonhuis.

Asset Management heeft in januari het Global Listed Infrastructure Fund en het European Private Equity Fund in de markt gezet. Het European Private Equity Fund heeft een erg goede start gehad in het eerste kwartaal, met veel interesse van Private Banking-klanten.

Merchant Banking laat solide resultaten zien dankzij betrokkenheid bij diverse transacties, waaronder de succesvolle verkoop van Vonovia's belang in Deutsche Wohnen en de kapitaalmarkttransactie van Biocartis. Daarnaast zijn we als adviseur betrokken bij de verkooptransactie van een grote Nederlandse woningportefeuille door Round Hill Capital aan Heimstaden. Deze transactie wordt naar verwachting afgerond in het tweede kwartaal.

We hebben onze kapitaalbasis verder geoptimaliseerd door de succesvolle plaatsing van een € 100 miljoen Additional Tier 1-obligatie in maart. Dit stelt ons in staat om efficiënter invulling te geven aan de kapitaalvereisten voor Tier 1 capital en total capital. Onze fully loaded CET1-ratio (exclusief ingehouden winst) bedraagt 22,6%. De stijging van de CET1-ratio wordt deels veroorzaakt door incidentele factoren.'

FINANCIËLE AGENDA
22 mei 2019                       Algemene vergadering
24 mei 2019                       Ex-dividend datum
3 juni 2019                         Betaaldatum dividend 2018         
27 augustus 2019              Publicatie halfjaarcijfers 2019      

Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: 020 354 45 90;
investorrelations@vanlanschotkempen.com

Over Van Lanschot Kempen
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Evi en Kempen, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen van haar klanten. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Voor meer informatie zie: www.vanlanschotkempen.com

Disclaimer en voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten
In dit persbericht kunnen verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op huidige inzichten, informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot Kempen met betrekking tot bekende en onbekende risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. Deze verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan dergelijke risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die vanwege hun aard buiten de macht liggen van Van Lanschot Kempen en haar management. 

Werkelijke resultaten, prestaties en omstandigheden kunnen aanzienlijk afwijken van deze verwachtingen als gevolg van risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die verband houden met onder andere (a) batengroei, (b) kostenontwikkeling, (c) (macro)economisch klimaat, (d) politieke en marktontwikkelingen, (e) rentestanden en wisselkoersen, (f) gedragingen van klanten, concurrenten, investeerders en/of wederpartijen, (g) de implementatie van Van Lanschot Kempens strategie (h) handelingen van toezichthoudende, regelgevende en private instanties, (i) juridische en fiscale ontwikkelingen, (j) veranderingen in eigendomsverhoudingen die van invloed kunnen zijn op toekomstige beschikbaarheid van kapitaal en (k) veranderingen in kredietbeoordelingen.  

Van Lanschot Kempen benadrukt dat verwachtingen die in dit persbericht zijn opgenomen enkel van kracht zijn op de specifieke data waarop deze zijn geuit en Van Lanschot Kempen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor of verplichting tot het herzien of bijwerken van enige verwachting naar aanleiding van nieuwe informatie of enige andere verandering.

Op in dit persbericht opgenomen financiële data heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden, tenzij specifiek anders aangegeven.

Dit persbericht is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten. 

Onderdelen van dit persbericht bevatten informatie over Van Lanschot Kempen N.V. en/of Van Lanschot N.V. in de zin van artikel 7 lid 1 tot en met 4 van EU Verordening 596/2014.
iVoorheen Van Lanschot Chabot | Mandema & Partners.


Bijlage