Bepaalde verplichte bekendmakingen op grond van de biedingsregels

Amsterdam, 24 april 2019 - Volgend op de publicatie op 12 maart 2019 van het biedingsbericht in verband met het aanbevolen openbaar bod van Saxo Bank op alle uitgegeven en uitstaande aandelen van BinckBank, schrijven de Nederlandse biedingsregels voor dat BinckBank alle door haar verrichte transacties in aandelen in haar kapitaal openbaar maakt door middel van een persbericht. BinckBank maakt daarom de volgende transactie bekend. BinckBank heeft vandaag een totaal van 40.492 gewone aandelen om niet geleverd uit haar treasury shares aan 20 Identified Staff leden op grond van en in overeenstemming met BinckBank's beloningsbeleid zoals gepubliceerd op www.binck.com/corporate-governance.

Dit is een persbericht van BinckBank ingevolge de bepalingen van artikel 13 lid 1 van het Besluit openbare biedingen Wft. Deze aankondiging bevat geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod, om effecten te kopen of hierop in te schrijven. Een bod zal slechts worden gedaan door middel van een biedingsbericht. Deze aankondiging is niet bedoeld om geheel of gedeeltelijk, direct dan wel indirect, te worden vrijgegeven, gepubliceerd of gedistribueerd in de Verenigde Staten of Canada of enige andere jurisdictie waar vrijgave, publicatie of distributie hiervan onwettig zou zijn.

Bijlage