Agfa-Gevaert : Openbaarmaking over een transparantie-kennisgeving (AOC) - Gereglementeerde informatie

(artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Mortsel, België - 25 april 2019 - 17.40 uur CET


Overeenkomstig Agfa-Gevaert NV's statuten werd de drempel, vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaakt, vastgesteld op 3%, 5% en elk veelvoud van 5%.

Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven, publiceert Agfa-Gevaert (Euronext: AGFB) volgende kennisgeving:

Active Ownership Capital S.à.r.l. heeft op 18 april 2019 gemeld dat het op
12 april 2019 een participatie in Agfa-Gevaert beheerde van 23.069.853 stemrechten, hetzij 13,42% (noemer is 171.851.042).
Op deze datum beschikte AOC Value S.A.S. afzonderlijk over 13.402.784 stemrechten of 7,80%.
Op 12 april 2019 droeg Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS 4.535.000 aandelen die het reeds in Agfa-Gevaert NV bezat, over aan AOC Technology S.A.S., waardoor AOC Technology S.A.S. rechtstreeks over 9.667.069 stemrechten of 5,63% van Agfa-Gevaert beschikt, en daarmee de drempel van 5% naar boven overschreed.

Het totale aantal stemrechten dat wordt aangehouden door de hieronder beschreven ondernemingen komt overeen met 13,42%.

Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via welke de participatie daadwerkelijk wordt aangehouden
Op 25 juni 2018 sloten AOC Technology S.A.S., AOC Value S.A.S. en Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS een gezamenlijk akkoord betreffende de uitoefening van hun stemrechten in de emittent, Agfa-Gevaert NV.
AOC Technology S.A.S. en AOC Value S.A.S. staan beide onder zeggenschap van Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS. Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS wordt beheerd door Active Ownership Capital S.à.r.l., dat onder de gezamenlijke zeggenschap staat van twee aandeelhouders, Active Ownership Advisors GmbH en Active Ownership Investments Ltd.
Active Ownership Advisors GmbH staat onder zeggenschap van Florian Schuhbauer. Active Ownership Investments Ltd. staat onder zeggenschap van Tamlino Import & Advisory LP, die onder zeggenschap staat van Tamlino lnvestmenls Ltd., die onder zeggenschap staat van Klaus Röhrig.

De meerderheid van de stemrechten in AOC Technology S.A.S. en AOC Value S.A.S. wordt uitgeoefend door Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS. De uitoefening van de stemrechten in Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS werd hierboven beschreven.
AOC Value S.A.S. en AOC Technology S.A.S. zijn zusterondernemingen, die beide onder zeggenschap staan van Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS.

Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen als gevolg van de Wet van
2 mei 2007 en Agfa-Gevaert NV's statuten, kunnen verstuurd worden naar viviane.dictus@agfa.com

Over Agfa
De Agfa-Gevaert Groep ontwikkelt, produceert en verdeelt een uitgebreid portfolio van analoge en digitale beeldvormingsystemen en IT-oplossingen, voornamelijk voor de grafische industrie, de sector van de gezondheidszorg en ook voor specifieke industriële toepassingen. De hoofdzetel en de moedermaatschappij van Agfa bevinden zich in Mortsel, België.
Agfa-Gevaert realiseerde in 2018 een omzet van 2.247 miljoen euro.

Contact:

Viviane Dictus
Director Corporate Communication
tel. +32 0 3 444 7124
e-mail: viviane.dictus@agfa.com

Bijlage