Intervest biedt haar aandeelhouders een keuzedividend en maakt de voorwaarden hiervoor bekend

De jaarlijkse algemene vergadering van Intervest Offices & Warehouses  heeft op 24 april 2019 beslist voor boekjaar 2018 een brutodividend van € 1,40 per aandeel uit te keren dat bestaat uit:

  • € 1,28 bruto per aandeel voor de periode vanaf 1 januari 2018 tot en met 29 november 2018, vertegenwoordigd door coupon nr. 21 (die reeds werd onthecht op 15 november 2018) en,
  • € 0,12 bruto per aandeel voor de periode vanaf 30 november 2018 tot en met 31 december 2018, vertegenwoordigd door coupon nr. 22 (die onthecht wordt op 3 mei 2019 voor beurs).

Volledig persbericht:


Bijlage