Intervest Offices & Warehouses NV: Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2019

 • Acquisitie built-to-suit­centrum op logistieke hotspot Borchwerf II in Roosendaal voor een aanschafwaarde van € 16,8 miljoen.
 • Genk Green Logistics (ontwikkelingspotentieel van meer dan 250.000 m² logistiek vastgoed op de voormalige Ford-site in Genk): sloop- en saneringswerken lopende, commercialisatie volop aan de gang.
 • Reële waarde van de totale vastgoed­portefeuille: € 891 miljoen op 31 maart 2019 (€ 867 miljoen op 31 december 2018) of toename met 3%.
 • Stabiele bezettingsgraad van de vastgoedportefeuille: 93% op 31 maart 2019 (93% op 31 december 2018).
 • Bezettingsgraad van de kantorenportefeuille blijft op 88% op 31 maart 2019 (88% op 31 december 2018).
 • Bezettingsgraad van de logistieke portefeuille: 97% op 31 maart 2019 (98% op 31 december 2018).
 • Toename van het EPRA resultaat met 37% in het eerste kwartaal van 2019 (t.o.v. eerste kwartaal 2018) voornamelijk door hogere huurinkomsten als gevolg van de acquisities uitgevoerd in de loop van 2018.
 • Stijging EPRA resultaat per aandeel met 4%: € 0,38 in het eerste kwartaal van 2019 (€ 0,36 in eerste kwartaal 2018).
 • Brutodividend voor 2019 voorzien van minimum € 1,50 per aandeel.
 • Nettowaarde (reële waarde) bedraagt € 19,98 op 31 maart 2019 (€ 19,62 op 31 december 2018). EPRA NAV bedraagt € 20,33 op 31 maart 2019 (€ 19,88 op 31 december 2018).
 • Daling van de financieringskost: gemiddelde rentevoet van de financieringen is 2,4% in het eerste kwartaal van 2019 (2,5% in eerste kwartaal 2018).
 • Looptijd van de langetermijnfinancieringen: 4,6 jaar op 31 maart 2019 (4,4 jaar eind 2018).
 • Toename van de schuldgraad: 44,1% op 31 maart 2019 (43,5% op 31 december 2018).
 • Buffer aan beschikbare kredietlijnen van € 95 miljoen voor de uitkering van het dividend over boekjaar 2018 in mei 2019 en de financiering van de gecommitteerde pijplijn aan acquisities.

Volledig persbericht:

Bijlage