KBC Groep: Dividendaankondiging

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

KBC GROEP
Naamloze vennootschap
Havenlaan 2 - 1080 Brussel
BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel)

DIVIDENDAANKONDIGING
Mededeling van 2 mei 2019 om 18.00 uur
De Jaarvergadering van 2 mei 2019 heeft beslist over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 een bruto dividend uit te keren van 3,50 euro per aandeel. Ingevolge de uitkering van een interim dividend ten belope van 1 euro per aandeel op 16 november 2018, bedraagt het bruto slotdividend 2,50 euro voor elk aandeel (1,75 euro na aftrek van de roerende voorheffing van 30%).
De relevante data zijn:
- ex-coupondatum: 7 mei 2019
- recorddatum: 8 mei 2019
- betaaldatum: 9 mei 2019