Aedifica NV: Openbare Aanbieding: op 89% van de Nieuwe Aandelen is ingeschreven na de Inschrijvingsperiode met Onherleidbaar Toewijzingsrecht

Gelieve hieronder een persbericht te vinden van Aedifica (een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, genoteerd op Euronext Brussels), met betrekking tot de resultaten van de Inschrijvingsperiode van de Openbare Aanbieding tot inschrijving op maximaal 6.147.142 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld binnen het toegestaan kapitaal met Onherleidbaar Toewijzingsrecht voor een bedrag van maximaal EUR 418.005.656,00: op 89% van de Nieuwe Aandelen is ingeschreven na de Inschrijvingsperiode met Onherleidbaar Toewijzingsrecht.

PDF-versie