Aedifica NV: Openbare Aanbieding: Resultaat van de verkoop van Scrips

Gelieve hieronder een persbericht te vinden van Aedifica (een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, genoteerd op Euronext Brussels), met betrekking tot het resultaat van de verkoop van Scrips in België, Zwitserland en de Europese Economische Ruimte naar aanleiding van de Openbare Aanbieding tot inschrijving op maximaal 6.147.142 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld binnen het toegestaan kapitaal met Onherleidbaar Toewijzingsrecht voor een bedrag van maximaal EUR 418.005.656,00; de kapitaalverhoging is volledig onderschreven.

PDF-versie