Nyrstar:  Fase 2 Effectieve Datum: Lock-up Agreement volledig in werking, overweldigende steun van schuldeisers

Gereglementeerde informatie

Nyrstar:  Fase 2 Effectieve Datum: Lock-up Agreement volledig in werking, overweldigende steun van schuldeisers

8 mei 2019 om 7:00 CEST

Inleiding

Op 15 april 2019 kondigde Nyrstar NV (“Nyrstar” of de “Vennootschap”, en, samen met haar dochtervennootschappen, de “Groep”) aan (de “Aankondiging van 15 april”) dat zij een lock-up overeenkomst had afgesloten voor de herkapitalisatie van de Groep met vertegenwoordigers van de belangrijkste groepen van financiële schuldeisers (de “Lock-Up Overeenkomst”).  Voor meer details over de voorwaarden van de herkapitalisatie wordt verwezen naar de Aankondiging van 15 april.  Alle in deze aankondiging met een hoofdletter geschreven begrippen hebben de betekenis die daaraan in de Aankondiging van 15 april is gegeven, tenzij anders bepaald.

Fase 2 Effectieve Datum verwezenlijkt

Nyrstar is verheugd aan te kondigen dat het de vereiste steun heeft gekregen van alle relevante groepen van financiële schuldeisers onder de Lock-up Overeenkomst en dat de Fase 2 Effectieve Datum nu heeft plaatsgevonden.  De Lock-up Overeenkomst is nu dan ook volledig in werking.

Op de datum van deze aankondiging is de formele goedkeuring van de Lock-Up Overeenkomst ontvangen van:

  • Meer dan 92% van de totale uitstaande hoofdsom onder de 2019 Obligaties
  • Meer dan 93% van de totale uitstaande hoofdsom onder de 2024 Obligaties
  • Meer dan 97% van de totale uitstaande hoofdsom onder de Converteerbare Obligaties (samen met de 2029 Obligaties en de 2024 Obligaties, de “Obligaties” en de “Obligatiehouders”).

Bovendien:

  • Meer dan 90% van de kredietverstrekkers en een meerderheid naar aantal onder de €600m Revolving Structured Commodity Trade Finance Facility (“SCTF”) hebben formeel de Lock-up Overeenkomst goedgekeurd.
  • 100% van de kredietverstrekkers onder de Niet-gewaarborgde Faciliteiten van de Groep (bilaterale en vooruitbetalingsfaciliteiten) zijn nu ook tot de Lock-Up Overeenkomst toegetreden, behalve met betrekking tot de Politus Prepayment waar meer dan 80% van de kredietverstrekkers aan Politus B.V. en een meerderheid naar aantal nu zijn toegetreden tot de Lock-Up Overeenkomst.

Update met betrekking tot de 2019/2024 Obligaties Goedkeuringsprocedures

Op 15 april 2019 en los van het toetredingsproces met betrekking tot de Lock-up Overeenkomst, startte Nyrstar voor de 2019 Obligaties en de 2024 Obligaties procedures tot goedkeuring om, onder andere, een tijdelijke afstand te vragen van eventuele wanprestaties of gevallen van wanprestaties die zich voordoen als gevolg van het feit dat Nyrstar de maart 2019 coupon onder de 2019 Obligaties en 2024 Obligaties niet heeft betaald (de “Goedkeuringsprocedure van 15 april”), die voor elk van deze Obligaties een goedkeuringsniveau van 90% vereiste.  De deadline voor de Goedkeuringsprocedure van 15 april was 23.59 (Londense tijd) op 7 mei 2019 en dergelijke deadline is verstreken zonder dat dit niveau werd behaald.

Vergadering van Converteerbare Obligaties op 21 mei 2019

Houders van de Converteerbare Obligaties worden eraan herinnerd dat, zoals aangekondigd door de Vennootschap op 6 mei 2019, een algemene vergadering van houders van Converteerbare Obligaties zal worden gehouden op 21 mei 2019.  Voor meer informatie over deze vergadering, gelieve te verwijzen naar de aankondiging van de Vennootschap op 6 mei 2019 en de uitnodiging tot deze vergadering, die gepubliceerd werd op de Nyrstar website https://www.nyrstar.com/en/investors/share-and-bondholder-information/bondholder-information en op Lucid’s website, zoals hieronder uiteengezet.

Besluit

Nyrstar blijft alle overblijvende relevante schuldeisers aanmoedigen om toe te treden tot de Lock-Up Overeenkomst en zal te gepasten tijde verdere ontwikkelingen bekendmaken.  Nyrstar bedankt haar stakeholders voor hun blijvende steun met betrekking tot het Nazicht van haar Balansstructuur.

Contactgegevens van Lucid voor de Lock-Up Overeenkomst

Een kopie van de Lock-Up Overeenkomst en bijkomende informatie over de toetreding tot de Lock-Up Overeenkomst kunnen worden verkregen bij Lucid:

Sunjeeve Patel / Victor Parzyjagla

Website: www.lucid-is.com/nyrstar

Telefoon: + 44 20 7704 0880

E-mail: nyrstar@lucid-is.com

Over Nyrstar

Nyrstar is een wereldwijde multi-metaalonderneming met een positie als marktleider in zink en lood en een groeiende positie in andere basismetalen en edele metalen die als essentiële grondstoffen worden aangemerkt in de snelle verstedelijking en industrialisatie van onze veranderende wereld. Nyrstar onderneemt mijnbouw-, smelterij- en andere activiteiten in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Australië en biedt werk aan ongeveer 4.100 mensen. Nyrstar is gevestigd in België en heeft haar hoofdkantoor in Zwitserland. Nyrstar is genoteerd aan de Euronext Brussels onder het tickersymbool NYR. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Nyrstar: www.nyrstar.com.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Anthony Simms        Hoofd Beleggerrelaties              T: +41 44 745 8157                                M: +41 79 722 2152                                 anthony.simms@nyrstar.com

Franziska Morroni     Hoofd Corporate Communications                         T: +41 44 745 8295             M: +41 79 719 2342                                franziska.morroni@nyrstar.com

Bijlage