Dividenduitkering

Gereglementeerde informatie

8 mei 2019, 14.30 uur

De Gewone Algemene Vergadering van Kinepolis Group nv heeft vandaag besloten een dividend van 0,92 euro bruto per aandeel (0,644 euro netto na aftrek van 30% roerende voorheffing) uit te betalen aan de aandeelhouders. Het dividend wordt betaalbaar gesteld vanaf 14 mei 2019.
De ex coupon datum is vastgesteld op 10 mei 2019 en de record datum op 13 mei 2019.

Kinepolis Group NV  

Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen

Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel

Ondernemingsnummer BTW BE  0415.928.179 RPR Brussel