VRANKEN-POMMERY MONOPOLE - Bericht met betrekking tot het openbaar aanbod in België en het Groothertogdom Luxemburg

Bericht met betrekking tot het openbaar aanbod in België en het Groothertogdom Luxemburg van obligaties voor een verwacht bedrag in hoofdsom van minimum EUR 65.000.000 en maximum EUR 145.000.000 verdeeld over 3 tranches:
Obligaties 2022, met een vaste interestvoet van 3,00 procent per jaar en vervaldag op 19 juni 2022 (ISIN: BE0002652338)
Obligaties 2024, met een vaste interestvoet van 3,45 procent per jaar en vervaldag op 19 juni 2024 (ISIN: BE0002653344)
Obligaties 2026, met een vaste interestvoet van 3,75 procent per jaar en vervaldag op 19 juni 2027 (ISIN: BE0002654359)
(de “Obligaties) die zullen worden uitgegeven door Vranken-Pommery Monopole S.A. (de “Emittent”).

Dit bericht moet samen gelezen worden met het noterings- en aanbiedingsprospectus goedgekeurd door de Autorité des Marchés Financiers (de “AMF”) en gedateerd op 14 mei 2019 (het “Prospectus”)1. Termen en uitdrukkingen die niet worden gedefinieerd in dit bericht, hebben de betekenis zoals weergegeven in het Prospectus.

EINDE VAN DE INSCHRIJVINGSPERIODE BIJ KBC BANK NV EN CBC BANQUE SA OP 17 MEI 2019 OM 17:30 UUR

Alle Obligaties toegekend aan KBC Bank NV, voor een nominaal bedrag van EUR 145.000.000, werden geplaatst. Bijgevolg is inschrijven op de Obligaties niet meer mogelijk bij KBC Bank NV of CBC Banque SA.

In het geval dat het totale bedrag van de inschrijvingen ontvangen door KBC Bank NV (CBC Banque SA inbegrepen) hoger is dan het bedrag aan Obligaties dat aan KBC Bank NV werd toegewezen zullen de inschrijvingen proportioneel worden herleid met een toewijzing van een veelvoud van EUR 1.000, en in de mate van het mogelijke een minimaal nominaal bedrag van EUR 1.000. De beleggers die via KBC Bank NV of CBC Banque SA op de Obligaties hebben ingeschreven, zullen omstreeks 20 mei 2019 via een bericht op de website van KBC Bank NV en CBC Banque, op de hoogte worden gebracht van de ratio op basis waarvan de inschrijvingen zullen worden toegewezen.

1 Het Franstalige Prospectus en de Nederlandstalige vertaling van het Prospectus zijn beschikbaar op www.kbc.be/vranken, www.cbc.be/vranken en ook op de website van de Emittent (www.vrankenpommery.fr)Bijlage