Intervest Offices & Warehouses: Resultaat van het keuzedividend in aandelen voor boekjaar 2018

Aandeelhouders kiezen voor 45,2% van de aandelen voor keuzedividend

Versterking van het eigen vermogen met € 8,6 miljoen

De aandeelhouders van de gereglementeerde vastgoedvennootschap Intervest Offices & Warehouses hebben voor 45,2% van hun dividendgerechtigde aandelen geopteerd voor de inbreng van hun dividendrechten in ruil voor nieuwe aandelen in plaats van de uitbetaling van het dividend in cash. In totaal werd 44,9% van de coupons nr. 21 (die het dividend van 1 januari 2018 tot en met 29 november 2018 vertegenwoordigen) en 47,5% van de coupons nr. 22 (die het dividend van 30 november 2018 tot en met 31 december 2018 vertegenwoordigen) ingeleverd tegen nieuwe aandelen.

Volledig persbericht:

Bijlage