Vlindereconomie: Economisch model om wereldwijde schuldenberg en klimaatverandering tegen te gaan

Vlindereconomie, van groei naar ontwikkeling’ is het nieuwe boek van ondernemer en financieel expert Jack Cox. In dit boek laat Cox zien dat het huidige economische en financiële stelsel niet duurzaam is. Als er nu geen actie ondernomen wordt, worden volgens Cox problemen als de toenemende wereldwijde schuldenberg, klimaatveranderingen en de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk doorgeschoven naar volgende generaties. In Vlindereconomie laat Cox zien dat het mogelijk is om het economisch en financiële systeem weer dienstbaar te maken aan de samenleving. www.vlindereconomie.nl

Herziening Verdrag van Maastricht

Cox pleit voor een herziening van het Verdrag van Maastricht (1992). In dit verdrag hebben EU-landen met elkaar afgesproken dat ze niet meer dan 60% schuld mogen hebben, afgezet tegen hun bruto binnenlands product. Cox wil naar een maximale schuld van 40%. Om de schulden langjarig betaalbaar te houden, is een economische groei van minimaal 3% per jaar nodig. Dit betekent dat de economie iedere 24 jaar verdubbelt. Het Global Foot Print Network stelt dat als de mensheid blijft leven zoals nu, we 1,7x de aarde nodig hebben. Earth Overschoot Day lag vorig jaar al op 1 augustus. Dit is de datum dat we als mensheid de aarde al opgebruikt hebben voor een geheel jaar.

De Vlindereconomie oplossing

In Vlindereconomie geeft Cox de oplossing voor een transitie van economie naar ecologie:

  • Een eenmalige storting in de vorm van een belasting van 5% over onze financiële bezittingen.
  • Hiermee wordt de basis gecreëerd voor een Nieuw Verdrag van Maastricht waarin een maximale schuldquote van 40% in plaats van 60% de norm wordt.
  • Hierdoor wordt het mogelijk om een Ecologisch Inkomen voor alle inwoners van Nederland die 18 jaar en ouder zijn in te voeren. Een Ecologisch Inkomen is een basisinkomen dat je als persoon in Nederland nodig hebt om zo te kunnen leven dat jouw eigen Ecologische Voetafdruk (ruim) binnen de grenzen van de planeet blijft.
  • En kunnen EU-landen genoegen nemen met een economische groei van 1% gemiddeld per jaar.
  • Er wordt extra tijd gecreëerd om doordachte beslissingen te kunnen nemen.
  • De mensheid neemt verantwoordelijkheid om een gezonde planeet over te dragen aan de volgende generatie.