Bekaert: Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aangezien de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden op woensdag 8 mei 2019 het wettelijk quorum niet bereikt heeft, worden de aandeelhouders, de houders van warrants, de houders van obligaties en de houders van converteerbare obligaties verzocht een tweede Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen, die gehouden wordt op woensdag 3 juli 2019 om 11.30 uur in de kantoren van de  vennootschap, Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem, en die geldig zal beraadslagen en besluiten ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Bijlage