Dividendbeleggen

Dividendstrategieën behoren al jaren tot de meest populaire strategieën onder beleggers. In de beleggingswereld ook wel dividendbeleggen genoemd. Een dividenduitkering is een (meestal jaarlijkse) betaling van geld aan de aandeelhouders van een bedrijf. De dividenduitkering kan worden gezien als een beloning voor de aandeelhouders. Dit is meestal een maal per jaar maar het kan ook met een hogere frequentie uitgekeerd worden. De dag waar op een belegger de aandelen van het bedrijf in zijn/haar bezit moet hebben om het dividend te mogen ontvangen noemen we de ex dividend dag (ook wel 'ex dividend gaan' genoemd op die dag).

Stel dat het aandeel IBM nu 30 euro kost en het een week later 1 euro aan dividend uit zal gaan keren, dan daalt op de ex dividend dag het aandeel doorgaans met de hoogte van het dividend. . In dit geval dus 1 euro. Die 1 euro die ontvangen wordt gaat dus ook weer van de koers af want beleggers die het aandeel na de ex-dividend datum kopen hebben dus geen recht op de voorgaande dividenduitkering. We noemen dit dus een zero sum operatie want als je het aandeel voor of na de ex-dividend datum koopt maakt per saldo dus geen verschil. Dus we horen het u al denken, wat zou het überhaupt uitmaken om wel of geen dividenduitkerende aandelen te kopen? Op de korte termijn heeft het kopen van aandelen die dividenden uitkeren meestal geen extra nut of rendement.

Dit komt doordat informatie over dividenden doorgaans extreem sterk in de koersen verwerkt wordt (verdisconteerd wordt). Het maakt dan totaal niets uit hoe hoog of laag een dividend is want het wordt toch wel op de beurzen aangepast.

Waarom wij dividendaandelen prefereren

Maar waarom zouden we überhaupt dividenduitkerende aandelen kopen? Historisch gezien zien we dat dividendaandelen het beter hebben gedaan dan dividendloze aandelen.

De mogelijkheid van het kunnen uitkeren van dividenden kan worden gezien als een kwaliteitsindicator. Want als een bedrijf geen dividenden uit kan keren is het blijkbaar van een lagere financiële kwaliteit. De mogelijkheid dat een bedrijf dividenden uit kan keren aan haar aandeelhouders kunt u goed gebruiken als eerste kwaliteitsfilter.

Uiteraard is dit heel erg kort door de bocht want er zijn nog tal van andere variabelen die de kwaliteit (lees: onder- of overwaardering) van een aandeel beoordelen. Kijkende naar de historische rendementen kijken van aandelen die dividenden uitkeren ten opzichte van de aandelen die dat niet doen dan zien we op de korte termijn vrijwel geen verschillen. Maar op de langere termijn zien we echter hogere totaalrendementen (koersrendementen + dividendrendementen) voor de aandelen die dividenden uitkeren. Dit wordt verklaard door het rente-op-rente effect. Dit komt neer op een progressief effect door dat de ontvangen dividenden herbelegd worden en die op hun beurt ook weer dividenden ontvangen. Zodoende ontstaat er een soort sneeuwbaleffect.

U kunt dit zien als een jonge boom die na verloop van tijd steeds meer appels geeft. De befaamde wetenschapper Albert Einstein noemde dit rente-op-rente effect ook al het 8e wereldwonder. Bekende dividendbeleggers zijn onder andere Richard Russel, T. Boone Pickens en Mark Cuban. Klikt u hier voor meer informatie over Superprof.be.

Dividendbelasting hot topic

Over het uitgekeerde dividend wordt in de meeste landen dividendbelasting ingehouden. Deze dividendbelasting is echter vaak voor een gedeelte terug te vorderen. Een bedrijf dat hier in gespecialiseerd is, is Mylette uit Woerden. Een van de redenen om dividenden apart te belasten is het voorkomen van belastingontwijking: in een stelsel waar geen dividendbelasting is het namelijk mogelijk om inkomstenstromen via dividenden te laten verlopen en zo de inkomstenbelasting te omzeilen. Het is echter meestal alleen rendabel bij hele grote posities in een aandeel om de ingehouden dividendbelasting terug te kunnen vorderen.

Dit omdat de kosten van alle administratieve handelingen doorgaans veel hoger zijn dan het terug te ontvangen bedrag. Het breakevenpunt om ingehouden dividendbelasting terug te vorderen ligt op circa 250 euro. Dit wil zeggen dat indien u per aandeel een totaal van minder dan 250 euro aan ingehouden dividendbelasting heeft dat dan de kosten om het terug te vorderen daar boven liggen. Wij raden dus aan om niet te veel te focussen op de hoogte van uw ingehouden dividendbelastingen.

Dividenden variëren

Dividenden zijn echter nooit stabiel en variëren door de tijd heen. Bedrijven kunnen a la minuut aankondigen om te stoppen me het uitkeren van dividenden aan haar aandeelhouders. Berichten van een bedrijf over de dividenduitkeringen worden door de markten meestal op een goudschaaltje gewogen.

Als een bedrijf zegt het dividend per aandeel te verlagen of zelfs in te trekken dan zien we meestal hele forse reacties op de beurzen. Dit komt natuurlijk omdat de toekomstige waarde van het aandeel daalt (die bestaat uit koersrendementen plus natuurlijk de dividendrendementen). Aanpassingen in de hoogtes van de dividenden zorgen dus direct voor reacties op de aandelen- en optiebeurzen (in het geval er opties voor het aandeel bestaan).