Koen Stephan nieuwe voorzitter College van Bestuur SOMA

Koen Stephan, sinds 2008 directeur van SOMA Bedrijfsopleidingen, is de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van SOMA College en SOMA Bedrijfsopleidingen. Hij volgt Anke van Bodegom op, die per 1 november 2019 met pensioen gaat.

Koen Stephan nieuwe voorzitter College van Bestuur SOMA

Koenstephan
Koen Stephan

Teus de Wit, voorzitter van de Raad van Toezicht: ‘Koen Stephan is als directeur al jarenlang verbonden aan SOMA Bedrijfsopleidingen. Met zijn aanstelling als bestuurder houden we precies de juiste kennis en ervaring in huis om de continuïteit te waarborgen en verder te werken aan onze strategische doelen. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat Koen op de solide basis die Anke van Bodegom heeft gelegd verder kan bouwen aan dé vakopleiding voor de infra.’

Stephan heeft voor de infra

Na een zorgvuldige selectieprocedure is de Raad van Toezicht tot de conclusie gekomen dat Koen Stephan de juiste persoon voor deze functie is. ‘Koen Stephan is sinds 2008 directeur van SOMA Bedrijfsopleidingen en heeft in die tijd gezorgd voor een enorme groei in zowel het aantal klanten als de omzet. Zijn netwerk, kennis van en betrokkenheid bij de infra is groot. Daarnaast heeft hij veel ervaring opgedaan met publiek/private samenwerking. Met het succesvol aanvragen en implementeren van, door het Ministerie van OCW en het O&O Fonds erkende opleidingen, overigens in nauwe samenwerking met Anke van Bodegom, is hij een groot belangenbehartiger van het in standhouden van opleidingen voor de zogenoemde kleine beroepen.’