Mohawk stelt resultaten van het 2e kwartaal voor

CALHOUN, Georgia, July 31, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) maakte vandaag een nettowinst van $ 202 miljoen en een verwaterde winst per aandeel (WPA) van $ 2,79 bekend voor het tweede kwartaal van 2019. De aangepaste nettowinst bedroeg $ 210 miljoen en de WPA $ 2,89 exclusief herstructurerings-, overname- en andere kosten. De netto-omzet van het tweede kwartaal van 2019 bedroeg $ 2,6 miljard, een stijging van 0,3% zoals geboekt en van 2,4% op basis van constante wisselkoersen en dagen. In het tweede kwartaal van 2018 bedroeg de netto-omzet $ 2,6 miljard, de nettowinst $ 197 miljoen en de WPA $ 2,62, terwijl de aangepaste nettowinst $ 263 miljoen bedroeg en de WPA $ 3,51 exclusief herstructurerings-, overname- en andere kosten.

Voor de zes maanden tot en met 29 juni 2019 bedroeg de nettowinst en de WPA respectievelijk $ 324 miljoen en $ 4,48. De nettowinst exclusief herstructurerings-, overname- en andere kosten bedroeg $ 364 miljoen en de WPA $ 5,04. Voor de eerste zes maanden van 2019 bedroeg de netto-omzet $ 5,03 miljard, een stijging van 0,8% ten opzichte van vorig jaar zoals geboekt en van 4% op basis van constante wisselkoersen en dagen. Voor de zes maanden tot en met 30 juni 2018 bedroeg de netto-omzet $ 4,99 miljard, de nettowinst $ 405 miljoen en de WPA $ 5,41; exclusief herstructurerings-, overname- en andere kosten bedroeg de nettowinst $ 488 miljoen en de WPA $ 6,52.

In verband met deze resultaten van het tweede kwartaal van Mohawk Industries stelde Jeffrey S. Lorberbaum, Voorzitter en CEO: “In het tweede kwartaal boekten wij een resultaat dat aan de bovenkant van onze verwachtingen lag. De Amerikaanse dollar werd sterker in vergelijking met vorig jaar, wat onze resultaten na omzetting voor het kwartaal met ongeveer $ 9 miljoen verlaagde. De meeste markten waarin wij actief zijn blijven slap, met druk op de volumes en prijzen, en wij verwachten dat de omstandigheden moeilijk zullen blijven.

“Gezien de onzekerheden op onze markten nemen wij maatregelen om onze bedrijven te versterken. Wij stroomlijnen onze activiteiten, voegen vestigingen samen en doen activa met hogere kosten van de hand. Wij schroeven de productie terug om de voorraden onder controle te houden, we brengen nieuwe productcategorieën op de markt en voeren de promotionele acties op om veranderende markten aan te spreken. Wij verminderen de overheadkosten en houden de investeringen onder controle. Tijdens de periode profiteerden wij van lagere materiaalkosten, die werden tenietgedaan door aanhoudend stijgende arbeids- en energiekosten. Wij verbeteren onze administratieve kosten, terwijl wij in onze verkoop investeren om nieuwe producten te ondersteunen en nieuwe afzetgebieden aan te boren. Als reactie op de inflatie hebben wij prijsverhogingen doorgevoerd in de eerste helft van het jaar, hoewel een groot deel van de winst teniet werd gedaan door mix- en concurrentiedruk.

“Terwijl wij deze uitdagingen aanpakken, versterken wij de langetermijnwaarde van ons bedrijf. De benuttingsgraad van onze nieuwe investeringen in de VS, Europa en Rusland neemt toe nu wij ons productaanbod verbreden, onze klantenbasis uitbreiden en ploegendiensten toevoegen om de productie in de nieuwe vestigingen te verhogen. De marges van onze nieuwe projecten zullen in de loop van de tijd stijgen naarmate onze verkoopcijfers, productie en mix verbeteren en de kosten dalen. De zeer belangrijke integratie van onze overnames in Australië, Nieuw-Zeeland en Brazilië is al grotendeels voltooid, en de focus van onze managementteams ligt op het verbeteren van onze marktpositie, assortimenten en kostenstructuur. Wij blijven verder investeren in elke overname om onze capaciteit uit te breiden en nieuwe producten te introduceren. Deze overnames leveren een bijdrage aan onze resultaten, terwijl wij de fundamenten bouwen voor verdere groei en stijging van de marges.

“Tijdens het kwartaal steeg onze omzet in het Global Ceramic Segment met 3% zoals geboekt en met 5% op basis van constante wisselkoersen en dagen. Het segment boekte een bedrijfsmarge van 12%, een daling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar als gevolg van de inflatie, kosten door tijdelijke stilstand en marketinginvesteringen, gedeeltelijk gecompenseerd door productiviteitswinsten. Wij geloven dat onze omzet van keramische tegels in lijn ligt met die van de Amerikaanse markt, waarbij onze prijzen en mix nadeel ondervonden van de toegenomen concurrentie en overtollige voorraden. Wij verwachten dat de Amerikaanse keramische markt slap zal blijven in de tweede helft van het jaar, en wij leveren heel wat inspanningen om onze verkoop en kosten te verbeteren. Wij installeren machines voor ons nieuwe installatiesysteem van keramische kliktegels, breiden het distributienetwerk van onze porseleinen dakbedekking uit en brengen dikke porseleinen tegels voor buiten op de markt. Wij starten nieuwe promoties om de verkoopvolumes te verhogen en wij voeren lagere prijzen in die aansluiten bij de markt. Onze nieuwe fabriek voor werkbladen van kwarts in Tennessee komt op kruissnelheid en wij zijn begonnen met het produceren van meer gestileerde producten om onze verkoop en mix te verbeteren. In Mexico versterken wij ons distributienetwerk, door nieuwe porseleincollecties op de markt te brengen en winkels te ondersteunen die alleen producten van Daltile verkopen. In Brazilië presteert ons bedrijf Eliane goed dankzij onze sterke merknaam, premiumproducten en efficiënte activiteiten. In een moeilijke keramische markt heeft onze sterke aanwezigheid op de retailmarkt, in interieurzaken en bij bouwfirma’s geleid tot groei, die gedeeltelijk teniet is gedaan door een teruggevallen export. In Europa realiseerden wij een groei in de verkoop van keramische producten ondanks een slabakkende economie, die wel invloed had op onze marges en mix. Om verder te groeien, hebben wij onze Europese verkooporganisatie gereorganiseerd om ons te concentreren op kleinere geografische gebieden en specifieke verkoopkanalen, en wij maken er gebruik van huismerken om onze marktpenetratie te optimaliseren. Om onze efficiëntie te verhogen worden er inspanningen geleverd om de productiekosten en de verkoopkosten, algemene uitgaven en administratiekosten te drukken. Ondanks een zwakkere keramische markt is onze Russische divisie sterk blijven groeien, met een verbetering van onze mix dankzij onze premiumproducten. De nieuwe capaciteit die wij onlangs hebben gebouwd wordt intussen volledig benut om aan de hogere vraag te voldoen.

“Tijdens het kwartaal daalde de omzet in ons Flooring North America Segment met 7%. De bedrijfsmarge van het segment bedroeg 6% zoals geboekt. Zoals verwacht daalde de bedrijfsopbrengst van het segment door de lagere volumes, de inflatie en de kosten voor het verhogen van de LVT-productie. Paul de Cock, de voorzitter van het segment, heeft zijn reorganisatie van het management voltooid, en het nieuwe team dat is geïnstalleerd is bezig de strategieën en uitvoering te verbeteren. In vergelijking met vorig jaar is de verkoop in de meeste categorieën gedaald omdat consumenten het in lagere prijsklassen gingen zoeken en de prijsstijgingen werden tenietgedaan door een afnemende productmix. Wij hebben belangrijke stappen gezet in het verminderen van onze kosten, waaronder de vervanging van inefficiënte extrusiemachines en de sluiting van vier productielijnen met hogere kosten. De tapijtenverkoop voor de woningmarkt is gedaald, en goedkopere tapijten van polyester veroveren marktaandeel en beïnvloeden onze mix. Wij voeren onze promotionele acties op en wij hebben nieuwe producten geïntroduceerd om onze marktpositie te beschermen. Onze tak tapijttegels voor commerciële gebouwen blijft groeien dankzij de invoering van zowel innovatieve stijlen als nieuwe patroontechnologieën. Onze waterbestendige laminaatproducten met verbeterde look en textuur vullen onze mix aan en verhogen de gemiddelde verkoopprijs. Wij introduceren onze unieke waterbestendige technologie in al onze productielijnen en verbeteren onze HDF-productie om onze capaciteit te verhogen en onze kosten te verminderen. In onze LVT-productie gaan wij er sterk op vooruit: de productie is meer dan 30% gestegen tijdens de periode. Naarmate het jaar vordert, verwachten wij een verdere verbetering van de productie en kosten, en de invoering van nieuwe eigenschappen die momenteel in ontwikkeling zijn in Europa. Wij zullen onze LVT-verkoop verder uitbreiden naarmate wij nieuwe visuele en andere eigenschappen introduceren.

“Tijdens het kwartaal steeg onze omzet in het Flooring Rest of the World Segment met 9% zoals geboekt en met 15% op basis van constante wisselkoersen. De bedrijfsmarge van het segment bedroeg 16% zoals geboekt en 17% op gecorrigeerde basis, door volumegroei en een lagere inflatie, gedeeltelijk gecompenseerd door de prijzen en de mix. Zelfs in het huidige zwakke economische klimaat presteert het segment goed dankzij onze investeringen in productinnovatie, kostenverbeteringen en nieuwe activiteiten, waaronder Europese LVT en tapijttegels en Russische vinylrollen. Onze Europese laminaatdivisie groeit dankzij onze unieke oppervlaktechnologieën en waterbestendigheid van onze premiummerken Quick-Step en Pergo. Onze twee oorspronkelijke Europese LVT-lijnen presteren goed en bieden ons concurrentievoordelen. Onze nieuwe derde LVT-lijn is fors verbeterd tijdens de periode, met een aanzienlijke verhoging van de productiesnelheden, efficiëntie en opbrengst. De hogere productie ondersteunt nieuwe marktintroducties die onze activiteiten zullen uitbreiden. Onze nieuwe vinylrollenfabriek in Rusland is zowel de productiviteit als de kwaliteit aan het opvoeren tot een niveau dat vergelijkbaar is met dat van onze al langere bestaande vestigingen. Wij breiden onze Russische klantenbasis en ons productaanbod uit om onze volumes te doen stijgen en onze verwachte resultaten te realiseren. De Europese platenmarkt is vertraagd, wat invloed had op de volumes en marges. Om onze positie te versterken, brengen wij innovatieve producten op de markt en verlagen wij onze kosten. Onze isolatiedivisie presteert goed omdat onze polyurethaanproducten marktaandeel veroveren op andere alternatieven. Om onze positie in Australië en Nieuw-Zeeland te verstevigen, lanceren wij nieuwe producten met zacht en hard oppervlak die concepten uit onze andere gebieden overnemen. Wij hebben de dure garenproductie in Australië gesloten en wij installeren nieuwe tapijttegelmachines om onze verkoop voor commerciële toepassingen uit te breiden.

“De algemene omstandigheden in onze vloerbekledingsmarkten over de hele wereld vormen een grotere uitdaging en de concurrentie is heviger geworden. Wij leveren inspanningen om onze omzet te verbeteren, onze kosten te drukken, onze voorraden te beheren en ons aanbod aan te passen. De vloerbekledingsmarkt in de VS is de moeilijkste, en wij hebben maatregelen genomen om onze volumes te verhogen en onze kosten te verlagen. In de Amerikaanse keramische markt hebben de lagere vraag en aankopen in afwachting van de invoering van handelstarieven geleid tot voorraadoverschotten op de markt, met nadelige gevolgen voor de verkoop en marges. Onze productie van LVT is flink gestegen in de VS en Europa, en wij zullen de rest van het jaar verbetering blijven zien aangezien wij een beroep zullen kunnen doen op meer geavanceerde technieken. Ons Flooring ROW Segment levert solide resultaten ondanks verzwakkende markten. De productie van onze nieuwe fabrieken in de VS, Europa en Rusland is sterk gestegen en wij verhogen onze omzet om onze geplande resultaten te realiseren. Gelet op het voorgaande ligt onze WPA-prognose voor het derde kwartaal tussen $ 2,58 en $ 2,68, exclusief eenmalige kosten.

“In het licht van de huidige omstandigheden die invloed hebben op de vloerbekledingssector, focussen wij op het optimaliseren van de groei en winstgevendheid op lange termijn van ons bedrijf. Wij voeren talrijke veranderingen door die onze resultaten in de toekomst zullen verbeteren. Wij zijn leiders in onze productcategorieën en markten, en onze nieuwe investeringen zullen, naarmate ze verder tot ontwikkeling worden gebracht, mooie resultaten opleveren. Wij beschikken over een sterke balansstructuur en cashflow, met een verhouding van de nettoschuld tot de aangepaste EBITDA van 1,8, die tegen het einde van het jaar verder zal dalen.”

OVER MOHAWK INDUSTRIES
Mohawk Industries is de wereldwijde marktleider in de productie van vloerbekleding. Wij creëren producten die woningen en commerciële gebouwen over de hele wereld verbeteren. De verticaal geïntegreerde productie- en distributieprocessen bieden concurrentievoordelen in de productie van vloerkleden, tapijten, keramische tegels, laminaat, hout, natuursteen en vinyl. Onze toonaangevende innovaties hebben producten en technologieën opgeleverd die onze merken onderscheiden op de markt en beantwoorden aan alle vereisten voor renovatie en nieuwbouw. Onze merken behoren tot de meest vooraanstaande merken in de sector en omvatten American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step en Unilin. In het voorbije decennium is Mohawk uitgegroeid van een Amerikaanse tapijtenfabrikant tot het grootste vloerbekledingsbedrijf ter wereld met activiteiten in Australië, Brazilië, Canada, Europa, India, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Rusland en de Verenigde Staten.

Bepaalde verklaringen in de voorgaande alinea's, in het bijzonder met betrekking tot verwachte prestaties in de toekomst, bedrijfsvooruitzichten, groei- en bedrijfsstrategieën en vergelijkbare zaken en verklaringen die de woorden “kunnen”, “zouden”, “geloven”, “veronderstellen”, “verwachten” en “schatten” of vergelijkbare uitdrukkingen bevatten, vormen “toekomstgerichte verklaringen”. Voor deze verklaringen beroept Mohawk zich op de bescherming van de Safe Harbor-bepalingen voor toekomstgerichte verklaringen die zijn opgenomen in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Er kan geen garantie worden verstrekt dat de toekomstgerichte verklaringen correct zullen zijn, omdat ze gebaseerd zijn op vele veronderstellingen, die risico's en onzekerheden inhouden. De volgende belangrijke factoren kunnen tot afwijkende resultaten in de toekomst leiden: veranderingen in economische of sectorspecifieke omstandigheden, concurrentie, inflatie en deflatie van grondstoffenprijzen en andere productiekosten, inflatie en deflatie op consumentenmarkten, energiekosten en -bevoorrading, timing en niveau van investeringsuitgaven, timing en uitvoering van prijsverhogingen voor producten van het bedrijf, waardeverminderingen, integratie van overgenomen activiteiten, internationale operaties, invoering van nieuwe producten, rationalisering van activiteiten, belastingen en belastinghervormingen, product- en andere claims, rechtszaken en andere risico's die worden vermeld in de SEC-verslagen en publieke kennisgevingen van Mohawk.

Conferentiegesprek vrijdag 26 juli 2019, om 11.00 uur Eastern Time

Het telefoonnummer is 1-800-603-9255 voor de VS/Canada en 1-706-634-2294 voor Internationaal/Lokaal. Conferentie-ID # 8037996. Er zal een herhaling beschikbaar zijn tot en met 25 augustus 2019, door te bellen naar 1-855-859-2056 voor Amerikaanse/lokale oproepen of 1-404-537-3406 voor internationale/lokale oproepen, en de conferentie-ID # 8037996 in te geven.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES        
(Unaudited)        
Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended Six Months Ended
(Amounts in thousands, except per share data) June 29, 2019 June 30, 2018 June 29, 2019 June 30, 2018
         
Net sales $  2,584,485    2,577,014     5,026,975    4,989,216 
Cost of sales    1,847,867    1,810,459     3,665,430    3,517,969 
  Gross profit    736,618    766,555     1,361,545    1,471,247 
Selling, general and administrative expenses    469,758    440,248     929,355    876,541 
Operating income    266,860    326,307     432,190    594,706 
Interest expense    10,521    7,863     20,994    15,391 
Other (income) expense, net    (3,048)   2,090     (6,784)   6,088 
  Earnings before income taxes    259,387    316,354     417,980    573,227 
Income tax expense    56,733    118,809     93,751    166,441 
  Net earnings including noncontrolling interest    202,654    197,545     324,229    406,786 
Net income attributable to noncontrolling interest    213    959     203    1,434 
Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $  202,441    196,586     324,026    405,352 
         
Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc.        
Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $  2.80    2.64     4.50    5.44 
Weighted-average common shares outstanding - basic    72,402    74,597     71,970    74,525 
         
Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc.        
Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $  2.79    2.62     4.48    5.41 
Weighted-average common shares outstanding - diluted    72,680    74,937     72,250    74,928 
         
         
         
Other Financial Information        
(Amounts in thousands)        
Net cash provided by operating activities $  396,190    437,758     566,327    620,986 
Depreciation and amortization $  140,482    127,048     277,773    249,702 
Capital expenditures $  144,111    247,418     281,059    498,354 
         
Condensed Consolidated Balance Sheet Data        
(Amounts in thousands)        
      June 29, 2019 June 30, 2018
ASSETS        
Current assets:        
  Cash and cash equivalents     $  128,096    518,226 
  Receivables, net        1,819,474    1,737,935 
  Inventories        2,367,631    2,061,204 
  Prepaid expenses and other current assets        493,116    456,315 
  Total current assets      4,808,317  4,773,680 
Property, plant and equipment, net        4,714,306    4,421,073 
Right of use operating lease assets        343,716    - 
Goodwill        2,565,702    2,447,046 
Intangible assets, net        950,624    858,532 
Deferred income taxes and other non-current assets        423,437    393,708 
  Total assets     $  13,806,102    12,894,039 
LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY        
Current liabilities:        
Current portion of long-term debt and commercial paper     $  1,891,512    1,146,511 
Accounts payable and accrued expenses        1,713,934    1,589,561 
Current operating lease liabilities        100,345    - 
  Total current liabilities        3,705,791    2,736,072 
Long-term debt, less current portion        1,169,489    1,884,023 
Non-current operating lease liabilities        249,844    - 
Deferred income taxes and other long-term liabilities        859,387    870,467 
  Total liabilities        5,984,511    5,490,562 
Redeemable noncontrolling interest        -    30,043 
Total stockholders' equity        7,821,591    7,373,434 
  Total liabilities and stockholders' equity     $  13,806,102    12,894,039 
         
Segment Information Three Months Ended As of or for the Six Months Ended
(Amounts in thousands) June 29, 2019 June 30, 2018 June 29, 2019 June 30, 2018
         
Net sales:        
  Global Ceramic $  958,031    929,297     1,856,383    1,805,845 
  Flooring NA    983,439    1,057,570     1,905,419    2,007,928 
  Flooring ROW    643,015    590,147     1,265,173    1,175,443 
  Intersegment sales    -    -     -    - 
  Consolidated net sales $  2,584,485    2,577,014     5,026,975    4,989,216 
         
Operating income (loss):        
  Global Ceramic $  118,141    134,760     202,476    248,177 
  Flooring NA    59,502    100,662     60,151    175,410 
  Flooring ROW    101,533    100,166     191,964    189,226 
  Corporate and intersegment eliminations    (12,316)   (9,281)    (22,401)   (18,107)
  Consolidated operating income $  266,860    326,307     432,190    594,706 
         
Assets:        
  Global Ceramic     $  5,661,364    4,974,791 
  Flooring NA        4,024,428    3,927,190 
  Flooring ROW        3,858,264    3,701,419 
  Corporate and intersegment eliminations        262,046    290,639 
  Consolidated assets     $  13,806,102    12,894,039 


Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. 
(Amounts in thousands, except per share data)           
    Three Months Ended Six Months Ended  
    June 29, 2019 June 30, 2018 June 29, 2019 June 30, 2018  
Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $  202,441    196,586    324,026    405,352   
Adjusting items:            
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs    8,840    16,042    48,335    38,146   
Acquisitions purchase accounting , including inventory step-up    1,164    194    3,716    1,548   
Release of indemnification asset     -    -    -     1,749   
Income taxes - reversal of uncertain tax position    -    -    -     (1,749)  
Income taxes       (2,701)   50,106    (11,853)   43,166   
Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $  209,744    262,928    364,224    488,212   
             
Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc.  $  2.89    3.51    5.04    6.52   
Weighted-average common shares outstanding - diluted     72,680    74,937    72,250    74,928   
             
 
             
             
Reconciliation of Total Debt to Net Debt           
(Amounts in thousands)            
    June 29, 2019        
Current portion of long-term debt and commercial paper $  1,891,512         
Long-term debt, less current portion     1,169,489         
Less: Cash and cash equivalents     128,096         
Net Debt   $  2,932,905         
             
Reconciliation of Operating Income to Adjusted EBITDA          
(Amounts in thousands)           Trailing Twelve
    Three Months Ended Months Ended
    September 29, 2018 December 31, 2018 March 30, 2019 June 29, 2019 June 29, 2019
Operating income   $  287,244    213,376    165,330    266,860    932,810 
Other (Expense)/ Income      (706)   (504)   3,736    3,048    5,574 
Net (income) loss attributable to noncontrolling interest    (1,013)   (704)   10    (213)   (1,920)
Depreciation and amortization     132,972    139,092    137,291    140,482    549,837 
EBITDA      418,497    351,260    306,367    410,177    1,486,301 
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs    19,890    20,412    39,495    8,840    88,637 
Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up    7,090    6,721    2,552    1,164    17,527 
Release of indemnification asset     -     2,857    -     -     2,857 
  Adjusted EBITDA    $  445,477    381,250    348,414    420,181    1,595,322 
             
Net Debt to Adjusted EBITDA             1.8 
             
             
             
             
Reconciliation of Net Sales to Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days Excluding Acquisition Volume        
(Amounts in thousands)            
    Three Months Ended Six Months Ended  
    June 29, 2019 June 30, 2018 June 29, 2019 June 30, 2018  
Net sales   $  2,584,485    2,577,014    5,026,975    4,989,216   
Adjustment to net sales on constant shipping days    2,833    -    38,514    -   
Adjustment to net sales on a constant exchange rate    51,209    -    124,354    -   
Net sales on a constant exchange rate and constant shipping days    2,638,527    2,577,014    5,189,843    4,989,216   
Less: impact of acquisition volume     (135,104)   -    (254,995)   -   
Net sales on a constant exchange rate and constant shipping days excluding acquisition volume $  2,503,423    2,577,014    4,934,848    4,989,216   
             
             
             
Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days Excluding Acquisition Volume      
(Amounts in thousands)            
    Three Months Ended Six Months Ended  
Global Ceramic   June 29, 2019 June 30, 2018 June 29, 2019 June 30, 2018  
Net sales   $  958,031    929,297    1,856,383    1,805,845   
Adjustment to net sales on constant shipping days    2,833    -    14,382    -   
Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate    17,235    -    44,114    -   
Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days    978,099    929,297    1,914,879    1,805,845   
Less: impact of acquisition volume     (53,722)   -    (104,718)   -   
Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days excluding acquisition volume $  924,377    929,297    1,810,161    1,805,845   
             
             
             
Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on Constant Shipping Days           
(Amounts in thousands)            
    Three Months Ended Six Months Ended  
Flooring NA   June 29, 2019 June 30, 2018 June 29, 2019 June 30, 2018  
Net sales   $  983,439    1,057,570    1,905,419    2,007,928   
Adjustment to net sales on constant shipping days    -    -    14,635    -   
Segment net sales on constant shipping days  $  983,439    1,057,570    1,920,054    2,007,928   
             
Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days Excluding Acquisition Volume      
(Amounts in thousands)            
    Three Months Ended Six Months Ended  
Flooring ROW   June 29, 2019 June 30, 2018 June 29, 2019 June 30, 2018  
Net sales   $  643,015    590,147    1,265,173    1,175,443   
Adjustment to net sales on constant shipping days    -    -    9,497    -   
Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate    33,975    -    80,240    -   
Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days    676,990    590,147    1,354,910    1,175,443   
Less: impact of acquisition volume     (81,382)   -    (150,277)   -   
Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days excluding acquisition volume $  595,608    590,147    1,204,633    1,175,443   
             
             
             
Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit          
(Amounts in thousands)            
    Three Months Ended      
    June 29, 2019 June 30, 2018      
Gross Profit   $  736,618    766,555       
Adjustments to gross profit:            
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs    5,867    12,018       
Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up    1,164    194       
  Adjusted gross profit   $  743,649    778,767       
             
             
             
Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses        
(Amounts in thousands)            
    Three Months Ended      
    June 29, 2019 June 30, 2018      
Selling, general and administrative expenses  $  469,758    440,248       
Adjustments to selling, general and administrative expenses:          
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs    (3,068)   (4,024)      
  Adjusted selling, general and administrative expenses $  466,690    436,224       
             
             
             
Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income          
(Amounts in thousands)            
    Three Months Ended      
    June 29, 2019 June 30, 2018      
Operating income   $  266,860    326,307       
Adjustments to operating income:           
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs    8,935    16,042       
Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up    1,164    194       
Adjusted operating income   $  276,959    342,543       
             
             
             
Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income          
(Amounts in thousands)            
    Three Months Ended      
Global Ceramic   June 29, 2019 June 30, 2018      
Operating income   $  118,141    134,760       
Adjustments to segment operating income:           
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs    653    5,408       
Adjusted segment operating income  $  118,794    140,168       
             
             
             
Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income           
(Amounts in thousands)            
    Three Months Ended      
Flooring NA    June 29, 2019 June 30, 2018      
Operating income   $  59,502    100,662       
Adjustments to segment operating income:           
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs    3,352    8,881       
  Adjusted segment operating income  $  62,854    109,543       
             
             
             
Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income and Adjusted Segment Operating Income on a Constant Exchange Rate      
(Amounts in thousands)            
    Three Months Ended      
Flooring ROW    June 29, 2019 June 30, 2018      
Operating income   $  101,533    100,166       
Adjustments to segment operating income:           
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs    4,412    1,338       
Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up    1,164    194       
Adjusted segment operating income  $  107,109    101,698       
Adjustment to operating income on a constant exchange rate    5,765    -       
  Adjusted segment operating income on a constant exchange rate $  112,874    101,698       
             
             
             
Reconciliation of Earnings including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes      
(Amounts in thousands)            
    Three Months Ended      
    June 29, 2019 June 30, 2018      
Earnings before income taxes   $  259,387    316,354       
Noncontrolling interests      (213)   (959)      
Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes:          
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs    8,840    16,042       
Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up    1,164    194       
 Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $  269,178    331,631       
             
             
             
             
Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense           
(Amounts in thousands)            
    Three Months Ended      
    June 29, 2019 June 30, 2018      
Income tax expense    $  56,733    118,809       
Income tax effect of adjusting items      2,701    (50,106)      
  Adjusted income tax expense  $  59,434    68,703       
             
Adjusted income tax rate    22.1% 20.7%      
                   

De Vennootschap vult haar verkorte geconsolideerde jaarrekening, die wordt opgesteld en gepresenteerd overeenkomstig de US GAAP, aan met bepaalde financiële niet-GAAP maatstaven. Zoals vereist door de voorschriften van de Securities and Exchange Commission presenteren de bovenstaande tabellen een aansluiting van de financiële niet-GAAP maatstaven met de meest direct vergelijkbare US GAAP maatstaven van de Vennootschap. Elk van deze bovenstaande niet-GAAP maatstaven moet worden beschouwd in combinatie met de vergelijkbare US GAAP maatstaf, en is mogelijk niet vergelijkbaar met gelijkaardig getitelde maatstaven die door andere bedrijven worden gerapporteerd. De Vennootschap meent dat deze niet-GAAP maatstaven, na aansluiting met de overeenstemmende US GAAP maatstaf, haar beleggers helpt als volgt: niet-GAAP opbrengstmaatstaven die helpen bij het identificeren van groeitrends en bij opbrengstvergelijkingen met vorige en toekomstige periodes, en niet-GAAP winstmaatstaven die helpen om inzicht te hebben in de winstgevendheidstrends op lange termijn van de activiteiten van de Vennootschap en om haar winst te vergelijken met vorige en toekomstige periodes.

De Vennootschap sluit bepaalde posten uit haar niet-GAAP opbrengstmaatstaven uit omdat deze posten sterk kunnen verschillen tussen de periodes, wat de onderliggende bedrijfstrends kan versluieren. Posten die niet worden opgenomen in de niet-GAAP opbrengstmaatstaven van de Vennootschap zijn bijvoorbeeld: valutatransacties, wisselkoerseffecten en de impact van overnames.

De Vennootschap sluit bepaalde posten uit haar niet-GAAP winstmaatstaven uit omdat deze posten mogelijk niet indicatief zijn voor, of geen verband houden met, de operationele kernprestaties van de Vennootschap. Posten die niet worden opgenomen in de niet-GAAP winstmaatstaven van de Vennootschap zijn bijvoorbeeld: herstructurerings-, overname-, integratie- en andere kosten, acquisition purchase accounting, inclusief voorraadherwaarderingen, vrijgave van compensatievorderingen en de tegenboeking van onzekere belastingposities.

Contact:         Glenn Landau, Chief Financial Officer (706) 624-2025