Talpa bevestigt voornemen van openbaar bod op TMG

Op 23 januari 2017 heeft Talpa Holding N.V. ("Talpa") haar voornemen kenbaar gemaakt om een openbaar bod uit te brengen op alle geplaatste en uitstaande (certificaten van) aandelen van Telegraaf N.V. (" Telegraaf ") voor een prijs van €5.90 per Telegraaf aandeel (cum dividend) in cash (het "Bod"). Ingevolge artikel 7 lid 1 onder a van het Besluit openbare biedingen bevestigt Talpa middels dit bericht dat zij nog steeds voornemens is het Bod uit te brengen. Talpa heeft verder kennisgenomen van de verhoging van het voorgenomen bod van Mediahuis en VP Exploitatie en zal zich hierover beraden. Talpa zal de markt informeren indien en zodra daar aanleiding toe is.

Sinds de aankondiging op 23 januari 2017, waarin Talpa haar voornemen kenbaar maakte om middels het Bod samen met Telegraaf Nederlands grootste onafhankelijke multimedia bedrijf te creëren, heeft Talpa van Telegraaf toegang gekregen tot informatie om een boekenonderzoek uit te voeren en zijn er verscheidene gesprekken gevoerd met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Telegraaf . Talpa is voornemens om deze gesprekken voort te zetten, het boekenonderzoek zo spoedig mogelijk af te ronden en om in goed overleg met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Telegraaf tot een door hen ondersteund bod te komen.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.