3 redenen waarom een merknaam registreren essentieel is

Ondernemers en intellectuele eigendomsrechten: het blijkt niet altijd een geslaagde combinatie. Veel ondernemingen registreren per slot van rekening hun merknaam niet, terwijl ze dan toch met een aantal risico’s te maken krijgen. Het merkenrecht heeft nu eenmaal verschillende doelstellingen, waarbij vooral de houder van de merknaam bescherming geniet. Een merknaam registreren zorgt ervoor dat je zelf geen inbreuk begaat, maar bovenal houd je de concurrentie buiten de deur.

Cocacola

Registratie voorkomt dat je zelf een inbreuk begaat

De gevolgen van een merkinbreuk zijn niet min. In eerste instantie krijg je een stakingsvordering in de bus, waardoor je de merknaam niet langer mag gebruiken. Producten moeten dan uit de schappen worden gehaald en eventueel zelfs worden vernietigd, want de stakingsrechter zal meer dan waarschijnlijk een dwangsom opleggen. Reputatieschade en verlies van alle economische voordelen die aan je vermeend merk verbonden waren, zijn logische gevolgen. En dus ben je maar beter zeker dat de merknaam ook effectief aan jou toebehoort. Pas na het afronden van de volledige procedure en het nodig vooronderzoek, is dat het geval.

Je loopt niet tegen hoge schadevergoedingen aan

De reële merkhouder kan niet alleen optreden tegen toekomstige inbreuken, want naast de stakingsvordering krijg je meer dan waarschijnlijk met een fikse schadeclaim af te rekenen. Zo’n schadeclaim neemt al snel grote proporties aan, zeker wanneer blijkt dat de merkhouder omzetverlies heeft geleden. Je zou niet het eerste bedrijf zijn dat daardoor op de fles gaat.

In 2018 liep Hema bijvoorbeeld nog tegen een schadevergoeding aan omdat de tekens van de door haar verkochte broeken grote gelijkenissen vertoonden met het beeldmerk van Levi’s. Ook toen moest alles uit de rekken worden gehaald en daarbovenop werd Hema veroordeeld tot een schadevergoeding van niet minder dan 4.432.060 euro.

Dat er ook bij merknamen zo’n verstrekkende gevolgen kunnen zijn, is duidelijk. Zo clashte het Londense bedrijf Dorisimo, opgericht door de Britse punkgroep The Clash, recent nog met het bedrijf Wilson Sporting Goods. Die eerste kwam met een schadeclaim van zo’n drie miljoen euro op de proppen. De reden? Wilson Sporting Goods had op haar tennisrackets het opschrift Clash gedrukt, terwijl die merknaam aan Dorisimo behoort. Die schadeclaim kwam niet uit de lucht vallen, maar was gebaseerd op de winsten ten gevolge van het onrechtmatige verkopen van haar tennisrackets.

Je houdt zelf de concurrentie buiten de deur

Wanneer je je merknaam laat registreren, hoef je dergelijke stakingsvorderingen en schadeclaims niet te vrezen. Meer nog: het is je enige manier om zelf actief op te treden tegen identieke of vergelijkbare merken. Vooral dat laatste is belangrijk, want ook ten aanzien van merknamen die verwarring veroorzaken kan je een stakingsvordering bekomen. Uiteraard heb je ook het recht om een schadevergoeding te vorderen. Enkel door je merknaam te registreren, geniet je zo’n verregaande bescherming.

Wanneer je een uniek product of een unieke dienst aanbiedt en daar een merknaam aan koppelt, is het belangrijk om steeds onderzoek te doen naar de beschikbaarheid ervan. Is de merknaam beschikbaar? Dan laat je het ook registreren. Want enkel zo houd je de concurrentie buiten de deur.