Definitieve schikking met Amerikaanse Ministerie van Justitie

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 7 november 2019

Definitieve schikking met Amerikaanse Ministerie van Justitie

In navolging van het persbericht van 26 juni 2019 over de principeschikking maakt Fagron vandaag bekend een definitieve schikking met het Amerikaanse Ministerie van Justitie te hebben getroffen inzake het eerder bekendgemaakte civielrechtelijk onderzoek in het kader van het sectorbrede onderzoek naar de prijsstelling van farmaceutische producten. Zoals eerder bekendgemaakt en in het eerste halfjaar reeds voorzien, betreft de definitieve schikking een betaling door Fagron van US$ 22,3 miljoen.

De schikkingsovereenkomst met het Amerikaanse ministerie van Justitie vormt geen erkenning door Fagron van enige misstand, schuld of aansprakelijkheid van welke aard dan ook. Door deze schikking worden alle lopende onderzoeken door het Amerikaanse Ministerie van Justitie naar Fagron en haar dochterondernemingen gesloten en bestaat er geen verdere exposure met bijbehorende kosten voor Fagron.

Voor meer informatie
Constantijn van Rietschoten
Chief Communications Officer
Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com

Open onderstaande link voor het persbericht:
Definitieve schikking met Amerikaanse Ministerie van Justitie