Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving ontvangen door KBC Ancora Comm.VA

Gereglementeerde informatie, Leuven, 12 november 2019 (17.40 CET)

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving ontvangen door KBC Ancora Comm.VA
(artikel 14, eerste lid van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Samenvatting van de kennisgeving

KBC Ancora ontving een op 7 november 2019 gedateerde transparantiekennisgeving, waaruit blijkt dat FMR Co., Inc., ingevolge de verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten, de meldingsdrempel van 1% overschreden heeft.

Inhoud van de kennisgeving

Reden van de kennisgevingVerwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten
Kennisgeving doorEen moederonderneming of een controlerende persoon
Kennisgevingsplichtige personenFMR LLC
Datum van drempeloverschrijding1 november 2019
Overschreden drempel (in %)1%
Voor KBC Ancora gelden naast de wettelijke drempels van 5% en elk veelvoud daarvan eveneens de statutaire drempels van 1% en 3%
Noemer78.301.314
Aantal stemrechten aangehoudenVorige kennisgeving:
FMR LLC  0
Fidelity Investments Money Management, Inc
  24.474
FMR Co., Inc.  760.358
Totaal   784.832

 

Huidige kennisgeving:
FMR LLC  0
Fidelity Investments Money Management, Inc
  0
FMR Co., Inc.   784.832
Totaal   784.832
% stemrechten aangehouden1,00%
Keten van gecontroleerde ondernemingenFMR Co., Inc. wordt gecontroleerd door Fidelity Management & Research Company.
Fidelity Management & Research Company wordt gecontroleerd door FMR LLC.
FMR LLC is geen gecontroleerde entiteit

 

Volledige controleketting via welke de stemrechten en/of financiële instrumenten effectief aangehouden worden, startend met de ultieme controlerende natuurlijke persoon of juridische entiteit.
   Totaal
Naam  aandelen  stemrechten
FMR LLC
Fidelity Management & Research Company
FMR Co., Inc  1,00%  1,00%

 

TOTAAL  1,00%  1,00%
Bijkomende informatieHet belang van FMR Co., Inc is boven de 1% meldingdrempel gestegen.
FMR Co, Inc. is een beleggingsadviseur van de beleggingsinstellingen die de aandelen aanhouden en oefent het stemrecht uit op basis van schriftelijke richtlijnen die zijn opgesteld door het bestuur van de beleggingsinstellingen.

Varia

Dit persbericht en bijhorende kennisgeving en andere kennisgevingen zijn beschikbaar op de website van KBC Ancora www.kbcancora.be onder ‘aandeelhouderschap / transparantiemeldingen’.

                                                          ---------------------------------

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.kbcancora.be.

KBC Ancora Investor Relations & Pers contact: Jan Bergmans
tel.: +32 (0)16 27 96 72
e-mail: jan.bergmans@kbcancora.be
e-mail algemeen: mailbox@kbcancora.be

Bijlage