Activiteiten van een gerechtsdeurwaarder

Diensten en producten verkopen lijkt vaak aantrekkelijk. De klant betaalt en we kunnen door naar de volgende klant. Zo gaat het althans in 99% van de gevallen. Maar wat als een klant niet betaalt? Dit is uiteraard een erg vervelende situatie. Vaak worden facturen simpelweg vergeten en pas na een tijdje betaald. Dit kan door bijvoorbeeld slordigheid of onmacht zo maar gebeuren. Het kan ook zijn dat ondanks betalingsherinneringen de klant nog steeds niet betaalt. Dit wordt dan natuurlijk vervelende want uiteraard heeft u ook uw kosten er aan gehad en u had dus beter het product aan een andere klant kunnen verkopen. Iedere verkoper wil uiteraard de relatie met haar koper goed houden, maar tot welke prijs? Het is in wezen prima als er pas over een lange tijd betaalt wordt; als ze maar betalen.

Maar er komt natuurlijk een punt wanneer het wachten op de betaling onacceptabel wordt en dan moet u naar alternatieve maatregelen gaan overschakelen. Een daarvan is een incassobureau. Het is dan wel zaak om goed aan te geven dat u in eerste instantie uiteraard de relatie met de koper goed wilt houden en dat u ook in de toekomst zaken wilt blijven doen.

Tevens zou u een gerechtsdeurwaarder in kunnen schakelen. De gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar, benoemd door de Kroon. De gerechtsdeurwaarder voert ambtelijke werkzaamheden, zogenoemde ambtshandelingen uit. Denkt u bijvoorbeeld aan het uitbrengen van een dagvaarding of het opleggen van beslagen. Al deze zaken zijn het voorwerk voordat de zaak eventueel bij een rechter komt te liggen. Een bekend deurwaarderskantoor is Huyerincasso. Andere taken van een gerechtsdeurwaarder zijn meer ambtelijk. Denkt u bijvoorbeeld aan het ontruimen van een woning in het geval het vonnis van de rechter dit toewijst. Verder stellen gerechtsdeurwaarders ook spullen veilig in afwachting van uitspraken van de rechter. Denkt u dus aan tijdelijke beslaglegging op activa gedurende het wachten is op een uitspraak van de rechter. Deze taken voert de gerechtsdeurwaarder uit in opdrachten van bedrijven, consumenten, instellingen, banken en semi-overheden. Het is alleen mogelijk om deze taken uit te voeren indien er een benoeming door de Kroon is. Zo wordt de gerechtsdeurwaarder lid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), wanneer de gerechtsdeurwaarder niet bekend is bij de beroepsorganisatie is het geen gerechtsdeurwaarder.

Pas als de rechter uitspraak heeft gedaan dan is de kogel pas echt door de kerk en is er voor de koper geen keuze meer dan de factuur zo spoedig mogelijk te betalen. U zult dan waarschijnlijk de gevorderde betaling ontvangen en eventueel ook de juridische kosten (dus de incassokosten, grifierskosten, rentekosten etc).