Verklaring van de Statutaire Zaakvoerder - Geconsolideerde resultaten van het boekjaar 2018-2019

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

Gelieve hierna ons persbericht te vinden met betrekking tot de geconsolideerde resultaten van het boekjaar 2018-2019.

Hoogachtend,

Bijlage