Befimmo NV: Transparantieverklaring


Conform de wet van 2 mei 2007 op de bekendmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, publiceert Befimmo de volgende informatie:

De statuten van de Vennootschap voorzien een statutaire verklaringsdrempel van 3% voor de toepassing van de wettelijke regels in verband met de bekendmaking van belangrijke deelnemingen. Befimmo heeft een transparantieverklaring opgesteld, na de drempel van 5% te hebben onderschreden, als gevolg van de private plaatsing van 1.266.300 eigen aandelen op 3 december 2019. 


Klik hier om het persbericht te raadplegen: 

Bijlage