ABLYNX KONDIGT START VAN BEOOGDE GLOBALE AANBIEDING AAN

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - VOORWETENSCHAP

GENT, België, 17 oktober 2017 - Ablynx NV [ Euronext Brussels: ABLX; OTC: ABYLY], een biofarmaceutische onderneming in laat stadium van klinische ontwikkeling, gebruikmakend van haar eigen Nanobody® platform voor de ontwikkeling van geneesmiddelen voor een brede waaier van therapeutische indicaties met een onbeantwoorde medische nood, deelde vandaag mee dat ze de intentie heeft om, onder voorbehoud van markt- en andere omstandigheden,  haar gewone aandelen aan te bieden en te verkopen voor een bedrag van ongeveer $175 miljoen in een globale aanbieding, bestaande uit een publieke aanbieding van gewone aandelen in de vorm van American Depository Shares ("ADS") in de Verenigde Staten en Canada, en een aanbieding van gewone aandelen in een gelijktijdige private plaatsing in Europa en in landen buiten de Verenigde Staten en Canada. Beleggers die geen gekwalificeerde beleggers zijn onder het toepasselijke recht zullen niet kunnen deelnemen aan deze private plaatsing.

Bij de globale aanbieding is Ablynx van plan om de underwriters een 30-dagen optie toe te kennen om bijkomende gewone aandelen te kopen in de vorm van ADSs met betrekking tot de ADS aanbieding en een 30-dagen optie om bijkomende gewone aandelen aan te kopen met betrekking tot de private plaatsing van gewone aandelen, met een maximum van 15% van het totaal aantal gewone aandelen en ADSs die in het kader van de globale aanbieding zullen worden geplaatst. Het totaal aantal gewone aandelen in de ADS aanbieding en in de private plaatsing zal onderworpen worden aan een onderlinge herverdeling.

De uiteindelijke prijs per aandeel voor de gewone aandelen en voor de ADSs, en het aantal nieuwe gewone aandelen en ADSs die bij deze globale aanbieding zullen worden geplaatst, zullen worden bepaald na het bookbuilding proces. Elke ADS aangeboden in het kader van de ADS aanbieding geeft het recht op één gewoon aandeel.

Alle gewone aandelen en ADSs die in de globale aanbieding zullen worden verkocht, zullen worden aangeboden door Ablynx . Ablynx ' gewone aandelen zijn momenteel genoteerd op Euronext Brussel en Ablynx heeft een aanvraag ingediend om haar ADSs te laten noteren op NASDAQ Global Select Market onder het symbool "ABLX". Er zal een aanvraag worden gedaan om de gewone aandelen die worden uitgegeven op grond van de globale aanbieding, toe te laten tot verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel.

BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan en Jefferies treden op als joint book-running managers in het kader van de aanbieding. Baird, Bryan, Garnier & Co. en Ladenburg Thalmann treden op als co-managers in het kader van de aanbieding.

De ADSs waarnaar wordt verwezen in dit persbericht zullen enkel kunnen worden aangeboden op basis van een prospectus. Zodra dit beschikbaar is, kan een exemplaar van het voorlopige prospectus worden verkregen via BofA Merrill Lynch te NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte North Carolina 28255-0001, t.a.v.: Prospectus Department, of per e-mail naar dg.prospectus_requests@baml.com; via J.P. Morgan, t.a.v.: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, of telefonisch op het nummer (866) 803-9204; of via Jefferies te 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, New York 10022, t.a.v.: Equity Syndicate Prospectus Department, of per e-mail naar Prospectus_Department@Jefferies.com.

Een registratieverklaring met betrekking tot de aanbieding en de omschrijving van de voorwaarden ervan is ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, maar is nog niet van kracht. De effecten mogen niet worden verkocht, noch mogen er aanbiedingen tot aankoop worden aanvaard, vooraleer het registratiedocument van kracht is.

Dit persbericht houdt geen aanbieding tot verkoop in, noch een uitnodiging tot het doen van een aanbieding tot aankoop van effecten en zal geen aanbieding, uitnodiging of verkoop inhouden in om het even welk rechtsgebied, waar dergelijke aanbieding, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand een registratie of kwalificatie overeenkomstig de wetgeving betreffende verhandeling van effecten van dat rechtsgebied.

Over Ablynx

Ablynx is een biofarmaceutische onderneming actief in de ontwikkeling van Nanobodies®, gepatenteerde therapeutische eiwitten gebaseerd op enkel-keten antilichaamfragmenten die de voordelen combineren van medicijnen gebaseerd op conventionele antilichamen en kleine chemische moleculen. Ablynx is toegewijd om nieuwe medicijnen te ontwikkelen die een duidelijk verschil kunnen maken voor de samenleving. De vennootschap heeft vandaag meer dan 45 programma's in eigen ontwikkeling en met partners in diverse therapeutische indicaties zoals inflammatie, hematologie, immuno-oncologie, oncologie en ademhalingsziekten. Ablynx heeft overeenkomsten met verscheidene farmaceutische bedrijven waaronder AbbVie; Boehringer Ingelheim; Eddingpharm; Merck KGaA & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, VS; Merck KGaA KGaA; Novartis ; Novo Nordisk ; Sanofi en Taisho Pharmaceutical.

Voor bijkomende informatie, gelieve contact op te nemen met

Ablynx :

Dr Edwin Moses
Gedelegeerd Bestuurder
t:   +32 (0)9 262 00 07
m: +32 (0)473 39 50 68
e:  edwin.moses@ablynx.com

Lies Vanneste
Director Investor Relations
t:   +32 (0)9 262 01 37
m: +32 (0)498 05 35 79
e:  lies.vanneste@ablynx.com

Ablynx 's media relaties:
Consilium Strategic Communications
Mary-Jane Elliott, Philippa Gardner, Sukaina Virji
t:  +44 (0)20 3709 5700
e:  ablynx@consilium-comms.com

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat mededelingen die "toekomstgerichte verklaringen" zijn of als zodanig kunnen worden beschouwd. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van het gebruik van toekomstgerichte terminologie, zoals de woorden 'meent', 'raamt', 'anticipeert', 'verwacht', 'neemt voor', 'kan', 'zal', 'zou' of gelijkaardige uitdrukkingen, en omvatten mededelingen die Ablynx maakt over de beoogde resultaten van haar strategie. Uit hun aard houden toekomstgerichte verklaringen risico's en onzekerheden in en lezers worden gewaarschuwd dat geen van deze toekomstgerichte verklaringen enige waarborg biedt van toekomstige prestaties. De eigenlijke resultaten van de vennootschap kunnen aanzienlijk verschillen van wat door de toekomstgerichte verklaringen worden voorspeld. Ablynx gaat geen enkele verbintenis aan om updates van, of aanpassingen aan, toekomstgerichte verklaringen te publiceren, tenzij dit wettelijk vereist zou zijn.

Belangrijke informatie

In deze mededeling is bepaalde informatie bekendgemaakt die voorwetenschap vormde vóór deze mededeling.
Er zal geen openbare aanbieding worden gedaan en er werden geen handelingen gesteld om, of die bedoeld zijn om, een openbare aanbieding toe te staan in enig land of rechtsgebied, anders dan de Verenigde Staten en Canada, waar dergelijke handelingen vereist zouden zijn, met inbegrip van de Europese Economische Ruimte. In de Europese Economische Ruimte, met betrekking tot enige lidstaat die Richtlijn 2003/71/EC, zoals gewijzigd (samen met alle toepasselijke uitvoeringsmaatregelen in enige lidstaat, de "Prospectusrichtlijn"), zal de verrichting waarnaar dit persbericht verwijst, enkel beschikbaar zijn voor en enkel betrekking hebben op gekwalificeerde beleggers in de zin van de Prospectusrichtlijn.

Daarnaast zal de verrichting waarnaar dit persbericht verwijst, in het Verenigd Koninkrijk enkel beschikbaar zijn voor, en enkel betrekking hebben op beleggingsprofessionals zoals bedoeld in artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de "Order"), gekwalificeerde beleggers onder artikel 49(2) (a) tot (d) van de Order en andere personen aan wie dit persbericht wettig kan worden meegedeeld (waarbij deze personen samen worden aangeduid als "relevante personen"). De effecten waar hierin wordt naar verwezen zijn enkel beschikbaar voor, en enige uitnodiging, aanbieding of overeenkomst om in te schrijven op dergelijke effecten om ze te kopen of om ze op enige wijze te verwerven zal enkel gebeuren aan, relevante personen. Enige persoon die geen relevante persoon is mag niet handelen of zich beroepen op deze mededeling of op de inhoud ervan.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fc088081-f572-40d7-a8f9-740455431eb4