Vastned Retail Belgium: Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur per 30 september over het derde kwartaal 2017

Focus op core city assets blijft rode draad in activiteiten.

Acquisitie van 3 aaneensluitende core city assets in de historische binnenstad van Antwerpen, gelegen te Steenhouwersvest 44 - 46 - 48 voor een investeringsbedrag van circa € 6 miljoen.

Op 30 september 2017 bestaat 59% van de vastgoedportefeuille uit core city assets en 41% uit mixed retail locations (binnenstadswinkels, retailparken en baanwinkels).

Bezettingsgraad op 30 september 2017: 99% (98% op 31 december 2016).

Stijging van de reële waarde van de bestaande vastgoedportefeuille met € 18 miljoen in de eerste negen maanden van 2017, voornamelijk door de aanscherping van de rendementen van de core city assets.

Daling van het EPRA resultaat in de eerste negen maanden van 2017 tot € 1,78 per aandeel (€ 1,85 voor de eerste negen maanden van 2016) voornamelijk door eenmalige kosten in kader van herfinanciering.

Verlenging van de gemiddelde looptijd van de kredietlijnen en daling van de gemiddelde rentevoet als gevolg van de herfinanciering van de volledige leningenportefeuille.

Beperkte schuldgraad van 28% op 30 september 2017.

Verwacht bruto dividend 2017 tussen € 2,42 en € 2,47 per aandeel.

Volledig persbericht:

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c1018fdf-0878-4b0c-94f3-860a3b6fcc8f