Juno lanceert nieuw fonds dat zich richt op de middelgrote Europese familiebedrijven

Juno Investment Partners heeft deze maand een nieuw beleggingsfonds gelanceerd dat zich richt op beursgenoteerde Europese midcap-bedrijven. Dit nieuwe Juno Continuation Fund volgt in de sporen van het Juno Selection Fund, dat vanwege een sterke performance en een grote toename in beheerd vermogen voor (bij)stortingen werd gesloten in 2018. De beide fondsen gaan uit van exact dezelfde beleggingsfilosofie, hebben een zeer geconcentreerde portefeuille en worden actief beheerd.

Het verschil tussen beide fondsen ligt in de grootte van de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd. Daar waar het Selection Fund investeert in bedrijven met een beurswaarde van € 250 miljoen tot maximaal € 4 miljard, is dat laatste niveau juist het startpunt voor het Continuation Fund. Interessante bedrijven die qua beurswaarde het beleggingsuniversum van het Selection Fund zijn ontgroeid, kunnen nu binnen het Continuation Fund een plek in de portefeuille vinden. Vaak betreft het ondernemingen die Juno in het verleden al in de portefeuille van het Selection Fund heeft gehad, of waar al een gedegen analyse werd uitgevoerd maar (nog) niet tot aankoop werd overgegaan. Het Continuation vormt daarmee voor Juno een logische vervolgstap voor de iets grotere Europese (familie-)bedrijven uit het midcap-segment.

Beide fondsen worden beheerd door een team van ervaren beleggers/analisten dat bestaat uit Frans Jurgens, Lennart Smits, Rob Deneke, Ernest van Tuyll en Duncan Siewe. De primaire verantwoordelijkheid voor het nieuwe Juno Continuation Fund ligt bij Rob Deneke. Deneke: ‘Onze focus op niet-cyclische familiebedrijven met een duurzame, bovengemiddelde groei leent zich uitstekend voor het midcap-segment. Onze selectie van bedrijven is minder gevoelig voor conjunctuurschommelingen en heeft een zeer lage schuldenlast maar een hoog rendement op kapitaal.’ Deneke maakte in 2019 de overstap van Comgest naar Juno om met hen dit nieuwe fonds op te zetten en heeft jarenlange ervaring als beheerder van onder andere het Comgest Growth Europe Fund.

Juno’s mede-oprichter Frans Jurgens beaamt dat de typische stijl waarmee het Juno Selection Fund naam heeft gemaakt, bij het Juno Continuation Fund onverkort zal worden doorgezet. ‘We zijn overtuigd dat het 12-jarige gemiddelde rendement van het Selection Fund van 12,4%, voor een groot deel te danken is aan onze oprechte focus op de lange termijn. We vinden een dergelijke focus ook bij onze portefeuillebedrijven waarin de oprichtingsfamilie of het management een groot belang hebben. Verder zien we graag bedrijven met hoge winstmarges plus een behoorlijke duurzame groeipotentie van hun winst van 10-15% per jaar, in goede én slechte economische tijden.’

Mede-oprichter Lennart Smits ziet een goede toekomst voor het nieuwe fonds: ‘Deze tijd van grote groei van passief beleggen is een droom voor de echt actieve beleggers zoals wij. Terwijl indexhuggers en indexfondsen in een keurslijf gedrukt worden, kunnen onze fondsen het beste van het beste selecteren. Het bovengemiddelde rendement dat wij als belegger behalen, is toch vooral gebaseerd op de uitstekende onderliggende winstgroei van de bedrijven die we sele