Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 18 maart 2020

Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron kennisgevingen ontvangen van Norges Bank.

Kennisgevingen van Norges Bank

  • Op 13 maart 2020 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van Norges Bank op 11 maart 2020 de kennisgevingsdrempel van 3% (de laagste drempel) heeft onderschreden door de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
11 maart 2020    
Stemrechten 1.935.847 2,68%
Gelijkgestelde financiële instrumenten (right to recall) 85.538 0,12%
Totaal aantal stemrechten 2.021.385 2,80%
  • Op 16 maart 2020 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van Norges Bank op 12 maart 2020 de kennisgevingsdrempel van 3% heeft overschreden door de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
12 maart 2020    
Stemrechten 2.095.027 2,90%
Gelijkgestelde financiële instrumenten (right to recall) 94.470 0,13%
Totaal aantal stemrechten 2.189.497 3,03%
  • De kennisgevingen van Norges Bank kunnen op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link.

  
Voor meer informatie
Constantijn van Rietschoten
Chief Communications Officer
Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com

Open onderstaande link voor het persbericht:
Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen