Bekaert kondigt COVID-19-maatregelen en –prioriteiten aan


Maatregelen

Gezien de huidige impact van de corona-pandemie op bevolkingen en economieën wereldwijd heeft Bekaert globale en lokale maatregelen getroffen en evalueert het voortdurend de nood aan bijkomende acties om

  1. De gezondheid en veiligheid van alle medewerkers en hun families, en van onderaannemers en bezoekers op onze sites te vrijwaren
  2. Rigoureus te voldoen aan de ingevoerde regelgevingen in alle landen waar Bekaert activiteiten heeft
  3. Nauwgezet te communiceren met klanten en leveranciers om de acties in onze voorraadketen op elkaar af te stemmen
  4. De gevolgen van de crisis op de winstgevendheid en liquiditeit van de Groep te beperken

Opgelegde lockdowns door overheden, tijdelijke sluitingen bij klanten, en preventieve acties van Bekaert zelf hebben nu geleid tot een aantal tijdelijke fabriekssluitingen. Bekaert heeft ook beslist om tijdelijk de werkuren van teams overal ter wereld te verminderen.

Kortetermijnprioriteiten

We verwachten dat de tijdelijke fabriekssluitingen en de huidige vraagevoluties onze businessperformantie significant zullen beïnvloeden dit jaar. De huidige crisis dwingt ons te concentreren op een aantal schadebeperkende en stabiliserende prioriteiten op korte termijn.  

De eerste en belangrijkste prioriteit is de gezondheid en veiligheid van onze mensen en hun families te blijven garanderen. Dit geldt voor alle actieve medewerkers op hun normale werkplek, voor medewerkers in zelfisolatie die verder werken door middel van telewerk, en voor de teams die vallen onder tijdelijke werkloosheid.

Een andere prioriteit is om in nauw contact te blijven met onze klanten zodat we hun huidige en verwachte noden begrijpen en we op flexibele wijze beslissingen en acties kunnen nemen in onze toeleveringsketen.

Tot slot blijven we rigoureus ons werkkapitaalniveau, onze investeringen en de kosten onder controle te houden, zodat we de impact van de pandemie op onze liquiditeit en winstgevendheid zo veel mogelijk kunnen beperken.

Vooruitzichten

De huidige situatie stelt ons niet in staat om de impact van de crisis op onze financiële performantie in 2020 in te schatten, maar de vraagevoluties en fabriekssluitingen zullen onze resultaten in de eerste helft van het jaar significant beïnvloeden. Bekaert zal de vooruitzichten aanpassen in het activiteitenverslag over het eerste kwartaal dat gepland is op 13 mei 2020.


Bijlage