Befimmo NV: Gewone Algemene Vergadering van 28 april 2020

De aandeelhouders van Befimmo NV worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 28 april 2020 om 10u30.

Alle documenten betreffende deze Vergadering worden ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (http://www.befimmo.be/nl/investeerders/algemene-vergaderingen):

  • dagorde;
  • volmacht;
  • formulier om te stemmen per correspondentie
  • bijkomende informatie.

De praktische formaliteiten voor de deelname aan de Gewone Algemene Vergadering worden beschreven in de dagorde.

Gezien de uitzonderlijke situatie met betrekking tot het coronavirus kunnen de in de oproeping beschreven procedures voor deelname aan de Vergadering worden beperkt, naar aanleiding van besluiten van de overheid of om veiligheidsredenen. De aandeelhouders worden reeds sterk aangemoedigd om deel te nemen door middel van een stemming per correspondentie of door middel van een aan de Vennootschap verleende volmacht. De Vennootschap volgt de situatie op de voet en zal de aandeelhouders door middel van een persbericht, en via de website van de Vennootschap, informeren over eventuele aanvullende maatregelen die noodzakelijk zijn met betrekking tot de deelname aan de Vergadering.

Vanaf vandaag zal het Jaarlijks Financieel Verslag 2019 beschikbaar zijn op de website van de Vennootschap (http://www.befimmo.be/nl/investors/publicaties/jaarverslagen).

Volledig persbericht:

Bijlage