Solvay Buitengewone Algemene Vergadering van 3 april 2020

Brussel, 30 maart 2020 - Solvay meldt vandaag dat de Buitengewone Algemene Vergadering, bijeengeroepen voor 3 april 2020, niet voldoet aan het vereiste minimum quorum (50% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen) en dus niet geldig zal kunnen beraadslagen over de agenda. De uiterste datum om de vennootschap op de hoogte te brengen van een deelname aan de vergadering was 27 maart, en 19,03% van de aandelen waren geregistreerd voor die vergadering.

In dit kader zal de Buitengewone Algemene Vergadering van 3 april 2020 de onmogelijkheid om geldig te beraadslagen op de agenda vastleggen en zal er op 12 mei 2020 een uitgestelde Buitengewone Algemene Vergadering worden gehouden met dezelfde agenda en voorstellen tot besluit.    

Daarom, en gezien de huidige sanitaire crisis en de beperkingen die daarmee gepaard gaan, dringt Solvay er bij de aandeelhouders die van plan waren fysiek deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 3 april 2020 op aan zich te onthouden van deelname aan de vergadering. Zoals hierboven aangegeven, zullen er op die vergadering geen beslissingen worden genomen.

De formele kennisgeving voor de uitgestelde Buitengewone Algemene Vergadering van dinsdag 12 mei 2020 zal op vrijdag 10 april 2020 worden gepubliceerd. Solvay zal te zijner tijd de modaliteiten van de deelname aan deze vergadering meedelen, rekening houdend met de bijzondere regerings- en/of wetgevende maatregelen die in de tussentijd kunnen worden genomen.

Bijlage