Van Lanschot Kempen stelt uitkering dividend over 2019 uit

Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 3 april 2020

Vandaag maken wij bekend dat wij de aanbeveling van de Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank (DNB) opvolgen en de uitkering van het dividend over 2019 uitstellen tot in ieder geval na 1 oktober 2020. We leven op dit moment in uitzonderlijke omstandigheden en wij horen en begrijpen de oproep vanuit verschillende partijen om terughoudend te zijn met het uitbetalen van dividend. Hoewel niet alle aspecten uit de aanbeveling op ons, als wealth manager, van toepassing zijn, hebben wij daarom onze verantwoordelijkheid genomen en besloten op dit moment geen dividend uit te keren.

Als wealth manager hebben wij als doel het behoud en opbouw van vermogen voor onze klanten op een duurzame manier. Onze zeer ruime kapitaal- en liquiditeitsbuffer stellen ons in staat om onze wealth managementstrategie met succes uit te voeren. Wij realiseren ons dat dit lastige tijden kunnen zijn voor onze klanten en wij zullen hen, waar nodig, met maatwerk bijstaan. Per eind december 2019 rapporteerden wij een ruime CET 1-ratio van 23,8%.

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 28 mei 2020 zal het voorstel tot vaststellen van het dividend op de agenda worden geplaatst. Zodra de omstandigheden, zoals de onzekerheden rondom het coronavirus (COVID-19), het naar de mening van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen toelaten en onze kapitaalratio aan de gestelde targets blijft voldoen, keren wij het dividend over 2019 aan onze aandeelhouders uit. Dit in ieder geval niet voor 1 oktober 2020.

Publicatie Q1 trading update 7 mei 2020
Vandaag maken wij ook bekend dat wij de publicatie van de trading update over het eerste kwartaal 2020 uitstellen naar 7 mei 2020 (oorspronkelijke datum: 22 april 2020). De huidige ontwikkelingen omtrent het coronavirus (COVID-19) leggen druk op de beschikbare capaciteit binnen onze organisatie. Veel van onze medewerkers werken momenteel vanuit huis, net als een groot deel van Nederland. Dit heeft geleid tot een vertraging van de benodigde werkzaamheden.

FINANCIËLE AGENDA
7 mei 2020            Publicatie trading update eerste kwartaal 2020
28 mei 2020          Algemene vergadering
26 augustus 2020  Publicatie halfjaarcijfers 2020
     

Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: 020 354 45 90;
investorrelations@vanlanschotkempen.com

Over Van Lanschot Kempen
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Evi en Kempen, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen van haar klanten. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Voor meer informatie zie: www.vanlanschotkempen.com

Disclaimer en voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten
In dit persbericht kunnen verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op huidige inzichten, informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot Kempen met betrekking tot bekende en onbekende risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. Deze verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan dergelijke risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die vanwege hun aard buiten de macht liggen van Van Lanschot Kempen en haar management.

Werkelijke resultaten, prestaties en omstandigheden kunnen aanzienlijk afwijken van deze verwachtingen als gevolg van risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die verband houden met onder andere (a) batengroei, (b) kostenontwikkeling, (c) (macro)economisch klimaat, (d) politieke en marktontwikkelingen, (e) rentestanden en wisselkoersen, (f) gedragingen van klanten, concurrenten, investeerders en/of wederpartijen, (g) de implementatie van Van Lanschot Kempens strategie (h) handelingen van toezichthoudende, regelgevende en private instanties, (i) juridische en fiscale ontwikkelingen, (j) veranderingen in eigendomsverhoudingen die van invloed kunnen zijn op toekomstige beschikbaarheid van kapitaal en (k) veranderingen in kredietbeoordelingen.

Van Lanschot Kempen benadrukt dat verwachtingen die in dit persbericht zijn opgenomen enkel van kracht zijn op de specifieke data waarop deze zijn geuit en Van Lanschot Kempen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor of verplichting tot het herzien of bijwerken van enige verwachting naar aanleiding van nieuwe informatie of enige andere verandering.

Dit persbericht is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Onderdelen van dit persbericht bevatten informatie over Van Lanschot Kempen N.V. en/of Van Lanschot Kempen Wealth Management NV in de zin van artikel 7 lid 1 tot en met 4 van EU Verordening 596/2014.

Bijlage