BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS