Solvay trekt zijn jaarvooruitzichten in en roept alle aandeelhouders op om een derde van het slotdividend bij te dragen aan een nieuw Covid-19 Solvay Solidariteitsfonds

Gereglementeerde informatie/ voorkennis

Brussel, 9 april 2020, 7.30u CET – Solvay meldt vandaag een financiële actualisatie ten gevolge van de COVID-19 pandemie.  Door de toegenomen onzekerheid en de langere duur van de gebeurtenissen trekt de Groep zijn op 26 februari 2020 aangekondigde vooruitzichten voor het hele jaar 2020 in.  Solvay bevestigt zijn dividendaanbeveling en benadrukt hierbij de kracht van zijn kasstroomgeneratie, balans en liquiditeit.  Solvay kondigt ook plannen aan voor de oprichting van een solidariteitsfonds. Dit fonds zal de  werknemers en de personen die van hen afhankelijk zijn, ondersteunen bij financiële problemen die zij zouden ondervinden als direct gevolg van COVID-19.

“In deze uitdagende tijden zijn we gemobiliseerd en nemen we daadkrachtige maatregelen waar we controle hebben, voornamelijk de bescherming van onze mensen, de tegemoetkoming aan onze klantenbehoeften en de prioriteitstelling van kasstroomgeneratie en kostenvermindering”, aldus Ilham Kadri, Chief Executive Officer. “We bouwen de pensioenverplichtingen af en verminderen onze investeringen in 2020 met meer dan € 250 miljoen.  Onze sterke balans - met liquiditeitsreserves van ongeveer € 4 miljard bestaande uit cash en niet-opgenomen kredietfaciliteiten - en onze focus op kasstroomgeneratie geven mij het vertrouwen dat Solvay in staat is om effectief te navigeren in deze omstandigheden,” vervolgde mevrouw Kadri.

Het bedrijf bevestigt dat het zijn totale dividendaanbeveling van € 3,75 bruto per aandeel handhaaft, op grond van de sterke resultaten van 2019 die op 26 februari 2020 werden aangekondigd.  Dit leidt tot een slotdividend van € 2,25 bruto per aandeel - betaalbaar op 20 mei 2020 - en volgt op de betaling van het interimdividend in januari 2020 van € 1,50 per aandeel.

Solvay kondigt ook plannen aan voor de oprichting van een solidariteitsfonds. Dit fonds zal Solvay-werknemers en personen die van hen afhankelijk zijn, ondersteunen bij financiële problemen die zij zouden ondervinden ten gevolge van de COVID-19 pandemie.  Het senior management heeft zich unaniem bereid verklaard om 15% van hun salaris voor de rest van het jaar bij te dragen, en de Groep zal alle werknemersbijdragen evenaren. Op aanbeveling van het uitvoerend comité heeft de raad van bestuur ingestemd en verzoekt hij alle aandeelhouders om een derde van hun slotdividend (gelijk aan € 0,75 per aandeel) bij te dragen aan dat fonds.

“Ik wil de medewerkers van Solvay bedanken voor hun inzet om onze belangrijkste activiteiten operationeel en veilig te houden in dienst van onze klanten in deze uitdagende tijden. De producten van Solvay zijn meer dan ooit essentieel voor het dagelijks leven op een aantal markten zoals gezondheidszorg, voeding en consumptiegoederen. Ik heb er alle vertrouwen in dat Solvay sterker naar voren zal komen wanneer de economische omstandigheden verbeteren,” zei mevrouw Kadri.

Bijlage