Participatiemelding van Blackrock Inc.

Brussel, vrijdag 10 april 2020 om 08.30 uur (CEST) --- In overeenstemming met de Belgische wetgeving op de openbaring van belangrijke deelnemingen (wet van 2 mei 2007), heeft BlackRock. (55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, U.S.A.) een transparantiemelding naar Solvay gestuurd om aan te geven dat de drempel van 3% is overschreden. Hier is een samenvatting van de beweging:

Datum van drempeloverschrijding Stemrechten na de transactie Aan stemrechten gelijkgestelde financiële instrumenten na de transactie Totaal
3 april 2020 3,02% 0,55% 3,58%

De kennisgeving van 7 april 2020 bevat de volgende informatie:

  • Reden van de kennisgeving: Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten
  • Kennisgeving door: BlackRock. (55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, U.S.A.)
  • Datum van drempeloverschrijding: 3 april 2020
  • Overschreden drempel van directe stemrechten: 3% opwaarts
  • Noemer: 105 876 416
  • Toegevoegde informatie: de informatieverplichting ontstond doordat stemrechten verbonden aan aandelen voor BlackRock, Inc.  boven de 3% steeg

De verklaringen van BlackRock. worden gepubliceerd in de Investor Relationsrubriek op de website van Solvay.

 


Bijlages