Oproeping jaarvergadering

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 10 april 2020

Oproeping jaarvergadering 

De raad van bestuur van Fagron NV (de Vennootschap) heeft de eer de houders van aandelen en warrants uit te nodigen tot het bijwonen van de jaarvergadering die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap waartoe de aandeelhouders worden verzocht deel te nemen via audio/video conferentie op maandag 11 mei 2020 om 15.00 uur. De oproeping, de agenda en andere documenten met betrekking tot de jaarvergadering kunnen geraadpleegd worden op de website van de Vennootschap.

Bij Fagron komt ieders gezondheid op de eerste plaats. Daarom voelen we ons verantwoordelijk om in het licht van de recente COVID-19 (Corona-virus) pandemie enkele uitzonderlijke maatregelen te nemen, waaronder het verzoeken tot deelname aan de jaarvergadering via audio/video conferentie, die tot doel hebben om uw gezondheid maximaal te waarborgen. De aandeelhouders worden verzocht kennis te nemen van deze maatregelen op de website van de Vennootschap.

Voor meer informatie
Constantijn van Rietschoten
Chief Communications Officer
Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com

Open onderstaande link voor het persbericht:
Oproeping jaarvergadering