Coronavirus: nieuw ouderschapsverlof vanaf 1 mei

Door de (gedeeltelijke) schorsing van de lessen in de scholen zullen werknemers vanaf 1 mei 2020 een specifiek ouderschapsverlof kunnen genieten om voor hun kinderen te zorgen. Dat blijkt uit een bericht dat is verschenen op de website van de RVA. Maar wat houdt dit concreet in? Catherine Legardien, Legal Expert bij Partena Professional, licht de belangrijkste principes van deze nieuwe maatregel toe.

Wie maakt aanspraak op het ‘corona-ouderschapsverlof’?

‘Om aanspraak te maken op het “corona-ouderschapsverlof” moet de werknemer sinds minstens 1 maand met een arbeidsovereenkomst gebonden zijn geweest aan de werkgever. Hij moet ook ten minste één kind ten laste hebben dat de leeftijd van 12 jaar (of 21 jaar als het kind gehandicapt is) nog niet heeft bereikt. De werknemer die kiest voor “corona-ouderschapsverlof” zal een uitkering van de RVA krijgen,’ legt Catherine Legardien uit.

Welke modaliteiten moeten worden nageleefd?

Het “corona-ouderschapsverlof” kan worden opgenomen onder de vorm van een vermindering van de prestaties met 1/2 of 1/5. ‘Een volledige schorsing van de prestaties zal dus niet mogelijk zijn. Let wel op, want het “corona-ouderschapsverlof” kan enkel met toestemming van de werkgever worden genomen,’ vervolgt Catherine Legardien.

Is er een impact op het “gewone” ouderschapsverlof?

De RVA zegt duidelijk dat de periode van “corona-ouderschapsverlof” niet zal meetellen voor het krediet van het “gewone” ouderschapsverlof.

In welke periode kan dit verlof worden genomen?

‘Het “Corona-ouderschapsverlof” zal kunnen worden genomen in de periode van 1 mei 2020 tot 30 juni 2020. Let op, deze nieuwe maatregel is op dit moment nog in de ontwerpfase. Hij is dus nog niet van kracht. De werknemer kan dus ook nog geen verlofaanvraag indienen, noch bij zijn werkgever, noch bij de RVA. Wanneer deze maatregel in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd, zullen we meer informatie kunnen geven,’ besluit Catherine Legardien, Legal Expert bij Partena Professional.

Bron: RVA.