WDP biedt aandeelhouders keuzedividend aan

De Raad van Bestuur van WDP heeft beslist om dit jaar aan de aandeelhouders opnieuw de mogelijkheid van een keuzedividend aan te bieden. De aandeelhouders worden naar aanleiding van de Algemene Vergadering die vandaag plaatsvond, geïnformeerd over de concrete modaliteiten van dit keuzedividend, waaronder de uitgifteprijs en de keuzeperiode. De Algemene Vergadering keurde het dividend over 2019 goed.

De Raad van Bestuur van WDP heeft beslist om opnieuw gebruik te maken van de mogelijkheid om een keuzedividend aan te bieden aan de aandeelhouders, waarbij de optie wordt geboden om (1) ofwel de schuldvordering, die ontstaat uit de winstuitkering met betrekking tot het boekjaar 2019, in te brengen in het kapitaal van de Vennootschap, tegen de uitgifte van nieuwe aandelen1, (2) ofwel het dividend in cash te ontvangen, (3) ofwel te opteren voor een combinatie van de twee voorgaande opties. De nieuwe aandelen WDP zullen met ingang van 1 januari 2020 winstgerechtigd zijn, zodat het eerste dividend betaalbaar zal zijn in het tweede kwartaal van 2021. De inbreng in natura tegen de uitgifte van aandelen in het kader van het keuzedividend zal leiden tot een retentie van middelen binnen de Vennootschap die haar vermogenspositie versterken en zullen door de onderneming worden aangewend ter financiering van de verdere groei in het kader van het strategisch groeiplan 2019-23.