Ageas rapporteert resultaten over negen maanden van 2017

Aanhoudend uitstekend operationeel resultaat

9 maanden 2017              
Nettoresultaat Het nettoresultaat Verzekeringen steeg met 16% van EUR 591 miljoen naar EUR 686 miljoen (exclusief de verkochte activiteiten in Hongkong). Inclusief Hongkong bedroeg het nettoresultaat Verzekeringen vorig jaar EUR 803 miljoen Nettoresultaat Algemene Rekening van EUR 326 miljoen negatief tegenover EUR 686 miljoen negatief Nettoresultaat Groep verbeterde naar EUR 360 miljoen tegenover EUR 118 miljoen
Premie -inkomen Het premie-inkomen van de Groep (tegen 100%) steeg met 10% naar EUR 27,1 miljard (inclusief 3% negatief wisselkoerseffect)
Het premie-inkomen van de Groep ( Ageas ' deel) steeg met 3% naar EUR 11,2 miljard (inclusief 2% negatief wisselkoerseffect) Het premie-inkomen Leven nam met 13% toe naar EUR 22,4 miljard en het premie-inkomen Niet-Leven daalde met 2% naar EUR 4,7 miljard (beide tegen 100%)
Operationeel
resultaat
Combined ratio op 94,9% tegenover 97,0% Operationele marge producten met gegarandeerde rente: 106 basispunten tegenover 97 basispunten Operationele marge Unit-linked: 26 basispunten tegenover 21 basispunten De Technische verplichtingen Leven van geconsolideerde entiteiten bedroegen EUR 74,2 miljard, stabiel vergeleken met eind 2016
Balans Eigen vermogen EUR 9,2 miljard, EUR 46,02 per aandeel, versus EUR 9,6 miljard ofwel EUR 46,56 per aandeel eind 2016 Solvency II ageas ratio Verzekeringen 194 % en Solvency IIageas ratio Groep 193% Totale liquide activa Algemene Rekening bedroegen EUR 1,7 miljard tegenover EUR 1,9 miljard per eind 2016
 

 

 
             
Q3 2017              
België Opnieuw uitstekend operationeel resultaat
VK Verbeterd resultaat over derde kwartaal in lastige markt na Ogden-herziening
Continentaal
Europa
Uitzonderlijke goede resultaten in alle landen, in het bijzonder in Portugal
Azië Groei in nieuwe contracten en vervolgpremies bleef goed, en tilde de resultaten in de hele regio opnieuw omhoog
Algemene
Rekening
Bijkomende voorziening van EUR 100 miljoen voor de mogelijke Fortisschikking

Tenzij anders aangegeven, worden alle cijfers voor de eerste negen maanden van 2017 vergeleken met de cijfers voor de eerste negen maanden van 2016.

CEO Bart De Smet van Ageas : "Wij zijn zeer tevreden met de sterke resultaten over het derde kwartaal en de eerste negen maanden van het jaar. Ze geven aan dat we de beloften van ons strategisch plan Ambition 2018 nakomen. De combined ratio, de marges op producten met gegarandeerde rente, het rendement op het eigen vermogen en de solvabiliteitsratio overtreffen allemaal de vooropgestelde objectieven.

Uitstekende operationele resultaten in alle segmenten, zowel in Leven als in Niet-Leven vormen de basis voor deze sterke resultaten. In het VK weerspiegelen de resultaten de naweeën van de herziening van de Ogden-disconteringsvoet, maar merkten we toch verbetering van de prestaties als gevolg van het herstructuringsplan dat werd doorgevoerd.

We zagen ook een toename van innoverende producten en diensten in alle entiteiten van de Groep, waarbij digitalisering en de klant steeds centraal staan.

Voor de mogelijke Fortisschikking heeft Ageas een bijkomende voorziening van EUR 100 miljoen genomen, om tegemoet te komen aan de voornaamste bezwaren van het Gerechtshof te Amsterdam tegen het oorspronkelijke voorstel. Ondertussen heeft het Gerechtshof de indieningstermijn voor een gewijzigd voorstel met acht weken verlengd, waardoor wij tot 12 december 2017 de tijd krijgen om met alle partijen tot een aangepaste en evenwichtige overeenkomst te komen."

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/919db082-9e1d-4fb7-afe3-e6918c6adb9b