Agfa-Gevaert publiceert resultaten voor het derde kwartaal van 2017 - Gereglementeerde informatie - 8 november 2017 - 7:45 uur CET

·         Goede prestatie van de meeste groeimotoren

·         Nettowinst van 14 miljoen euro

·         Netto financiële schuld op 22 miljoen euro

Mortsel (België), 8 november 2017 - Agfa-Gevaert publiceerde vandaag zijn resultaten voor het derde kwartaal van 2017.
"De vooruitgang die geboekt is met de reorganisatie van de distributiekanalen voor hardcopy-film en de voortdurend sterke uitbouw van het IT-orderboek doen ons de korte- en middellangetermijnevolutie van onze HealthCare-business met vertrouwen tegemoet zien.
Zowel de Inkjet-business als onze toekomstgerichte specialty products presteerden goed, terwijl voortdurende volumedalingen, prijserosie en hogere aluminiumprijzen wogen op onze drukvoorbereidingsactiviteiten.
De studie over de manier waarop we onze HealthCare IT-activiteiten kunnen reorganiseren in een zelfstandige vennootschapsstructuur en -organisatie binnen de Groep levert bemoedigende resultaten. Op 10 oktober heeft de Raad van Bestuur dan ook beslist dat de eerste stappen voor de uitvoering van de plannen gezet kunnen worden. Het management zet zich volledig in om van dit project een succes te maken omdat we ervan overtuigd zijn dat dit in het beste belang is van onze onderneming, de belanghebbenden en de werknemers," zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Agfa-Gevaert Groep - derde kwartaal 2017

in miljoen euro Q3 2016 Q3 2017 evolutie
Omzet 625 593 -5,1%
Brutowinst (*) 209 195 -6,7%
% van de omzet 33,4% 32,9%  
Recurrente EBITDA (*) 63 53 -15,9%
% van de omzet 10,1% 8,9%  
Recurrente EBIT(*) 49 40 -18,4%
% van de omzet 7,8% 6,7%  
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 43 31 -27,9%
Resultaat over de periode 25 14 -44,0%
Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten 35 18  

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De meeste groeimotoren van de Agfa-Gevaert Groep presteerden goed in het derde kwartaal van 2017. De omzetdaling van de Groep was vooral toe te schrijven aan de sterkte van de euro tegenover andere munten en aan de achteruitgang van de traditionele activiteiten. Zonder wisselkoerseffecten zou de daling beperkt zijn tot 2,9%, wat een duidelijke verbetering is tegenover het eerste halfjaar.

Beïnvloed door ongunstige grondstofeffecten kwam de brutowinst van de Groep uit op 195 miljoen euro, of 32,9% van de omzet.

Als percentage van de omzet bedroegen de verkoop- en algemene beheerskosten 19,7%.
  
De O&O-kosten bedroegen 35 miljoen euro, of 5,9% van de omzet.

De recurrente EBITDA (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) bedroeg 8,9% van de omzet, tegenover 10,1% in het derde kwartaal van 2016. De recurrente EBIT kwam uit op 6,7% van de omzet, tegenover 7,8% in het voorgaande jaar.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van
9 miljoen euro, tegenover een kost van 6 miljoen euro in het derde kwartaal van 2016.

De nettofinancieringskosten daalden van 11 miljoen euro in het derde kwartaal van 2016 tot 8 miljoen euro.

De belastingkosten bedroegen 9 miljoen euro, tegenover 7 miljoen euro vorig jaar.

Als gevolg van de bovenvermelde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettowinst van 14 miljoen euro.

Balans en kasstroom

  • Aan het eind van het derde kwartaal van 2017 bedroegen de totale activa 2.281 miljoen euro, tegenover 2.352 miljoen euro eind 2016.
  • De voorraden bedroegen 526 miljoen euro (115 dagen), tegenover 534 miljoen euro (114 dagen) in het derde kwartaal van 2016. De handelsvorderingen
    (min de uitgestelde omzet en vooruitbetalingen) bedroegen 346 miljoen euro (53 dagen), tegenover 337 miljoen euro (49 dagen) in het derde kwartaal van 2016. De handelsschulden kwamen uit op 227 miljoen euro (50 dagen), tegenover 219 miljoen euro (46 dagen).
  • De netto financiële schuld bedroeg 22 miljoen euro, tegenover een nettocashpositie van 18 miljoen euro eind 2016.
  • De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen 18 miljoen euro.

     
Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3539e098-2640-4d97-b7d2-5a3a54e1fcde

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/29c09b6e-b98a-43c3-870c-fb33315f12e7