Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

Kinepolis Group NV
Persbericht
Gereglementeerde informatie

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

4 mei 2020, 17u45

Op 30 april 2020 heeft Kinepolis Group NV een kennisgeving ontvangen van BlackRock, Inc. waaruit blijkt dat deze, door een overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten, 2,76% van de stemrechten van de vennootschap houdt.

Rekening houdende met de gelijkgestelde financiële instrumenten bedragen de totale stemrechten 2,83% en werd aldus de drempel van 3% onderschreden.

De kennisgeving, op datum van 29 april 2020, bevat volgende informatie:

Kennisgeving door:                    Een moedervennootschap of een controlerende persoon

Kennisgevingsplichtige

personen:                                 BlackRock, Inc.

                                               BlackRock (Netherlands) B.V.

                                               BlackRock Advisors (UK) Limited

                                               BlackRock Asset Management Canada Limited

                                               BlackRock Fund Advisors

                                               BlackRock Institutional Trust Company, National Association

                                               BlackRock International Limited

                                               BlackRock Investment Management (Australia) Limited

                                               BlackRock Investment Management (UK) Limited

Transactiedatum:                      28 april 2020

Betrokken drempel:                  3%

Noemer:                                   27 365 197

Details notificatie:

A) StemrechtenVorige kennisgevingNa de transactie
 # stem-rechten# stemrechten% stemrechten
Houders van stemrechten Verbonden aan 
effecten
Los van de
effecten
Verbonden aan effectenLos van de effecten
BlackRock, Inc.00 0,00% 
BlackRock (Netherlands) B.V.2 0562 056 0,01% 
BlackRock Advisors (UK) Limited9 9039 573 0,03% 
BlackRock Fund Advisors186 870186 571 0,68% 
BlackRock Institutional Trust Company, National Association96 87296 872 0,35% 
BlackRock International Limited27 55827 252 0,10% 
BlackRock Investment Management (Australia) Limited124124 0,00% 
BlackRock Investment Management (UK) Limited490 971431 474 1,58% 
Subtotaal 814 354753 922 2,76% 
TOTAAL753 922 2,76% 


B) Gelijkgestelde financiële
instrumenten 

 
Na de transactie 
Houders van
gelijkgestelde
financiële instrumenten
Type financieel instrumentVerval
datum


 

 

 
Uitoefeningstermijn of -datum

 

 
# stemrechten die
kunnen worden verworven bij de uitoefening van het instrument
% stem-rechtenAfwikkeling
BlackRock Advisors (UK) LimitedUitgeleende
effecten
  18 0990,07%Fysiek
BlackRock Asset Management Canada LimitedUitgeleende
effecten
  2 9770,01%Fysiek
TOTAAL21 0760,08% 

  TOTAAL (A & B)
# stemrechten% stemrechten
 774 9982,83%

De keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk werd gehouden, alsook de voormelde kennisgeving en het gereglementeerd bericht zijn te consulteren op de website van Kinepolis Group via deze link.

Totaal kapitaal Kinepolis Group NV: 18.952.288,41 €
Aantal stemrechtverlenende effecten in Kinepolis Group NV: 27.365.197
Aantal stemrechten in Kinepolis Group NV: 27.365.197
In artikel 8 van de statuten van Kinepolis Group NV werden de drempels voor kennisgeving bepaald op 3%, 5% en veelvouden van 5%.

Contact

Kinepolis Investor Relations
+32 (0)9 241 00 22
investor-relations@kinepolis.com