Intervest biedt haar aandeelhouders een keuzedividend en maakt de voorwaarden hiervoor bekend

De jaarlijkse algemene vergadering van Intervest Offices & Warehouses heeft op 29 april 2020 beslist voor boekjaar 2019 een brutodividend van € 1,53 per aandeel uit te keren.


Bijlage