Resultaten van de Algemene Aandeelhoudersvergaderingen van 2020

Resultaten van de Algemene Aandeelhoudersvergaderingen van 2020

Brussel, 12 mei 2020 --- Solvay heeft vandaag zijn Algemene Aandeelhoudersvergaderingen virtueel gehouden.

De aandeelhouders keurden alle voorgestelde resoluties goed. In het bijzonder keurden ze het brutodividend van € 3,75 per aandeel goed voor het jaar 2019. Na de betaling van het interimdividend van € 1,50 bruto in januari 2020, bedraagt het saldo van het brutodividend € 2,25 per aandeel, te betalen vanaf 20 mei 2020.

Tijdens de Algemene Vergadering keurden de aandeelhouders eveneens de benoeming goed van Aude Thibaut de Maisières als onafhankelijk bestuurder van de Raad van Bestuur ter vervanging van Jean-Marie Solvay.

De Buitengewone Algemene Vergadering heeft de Raad van Bestuur bepaalde machtigingen verleend en de statuten van de vennootschap aangepast in het licht van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

De details van de resoluties, de resultaten van de stemming en de opname van de Algemene Vergaderingen  zijn beschikbaar op Solvay’s investeerderswebsite.

Bijlage