Verslag Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering

Verslag Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering

Gereglementeerde informatie

13 mei 2020, 18u00

Kinepolis Group NV heeft op 13 mei een Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering gehouden. Alle voorgestelde agendapunten werden goedgekeurd.
De verslagen van deze vergaderingen zijn te raadplegen op de website van Kinepolis Group NV via deze link.

Kinepolis Group NV   
Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen
Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel
Ondernemingsnummer BTW BE  0415.928.179 RPR Brussel