KBC Groep: KBC Groep: Resultaat eerste kwartaal van -5 miljoen euro

Persbericht

Buiten beurstijd – gereglementeerde informatie*

Brussel, 14 mei 2020 (07u00 CEST)


KBC Groep: Resultaat eerste kwartaal van -5 miljoen euro

‘In het betrokken kwartaal werden we geconfronteerd met de uitbraak en verspreiding van het coronavirus. De langetermijn-impact daarvan op de economie blijft erg onzeker op dit moment. Als werkgever en dienstverlener hebben we snel gereageerd om de gezondheid van ons personeel en onze klanten te vrijwaren, en tegelijk de dienstverlening te blijven garanderen. We laten onze medewerkers maximaal thuiswerken en we bieden onze klanten advies door middel van een uitgebreid aanbod van telefonische en digitale kanalen. We werken intensief samen met de overheidsinstellingen in onze kernlanden om alle klanten die door het coronavirus getroffen zijn, te ondersteunen door verzoeken om uitstel van betaling van leningen snel te verwerken en op een efficiënte manier andere steunmaatregelen uit te voeren. We profiteren duidelijk van de inspanningen en investeringen die we de afgelopen jaren hebben gedaan op het vlak van digitale transformatie. Dankzij die inspanningen en investeringen, samen met de expertise en motivatie van onze medewerkers in al onze kernlanden en de kracht van ons multikanaal distributienetwerk, kunnen we onze klanten nu een serviceniveau aanbieden dat zeer dicht bij het niveau van voor de coronacrisis ligt. 

Wat onze resultaten betreft: in het eerste kwartaal van 2020 hebben we een nettoverlies van 5 miljoen euro geleden, vooral veroorzaakt door de impact van de wereldwijde uitbraak van het coronavirus op ons trading- en reëlewaarderesultaat en de upfront boeking van de bankenheffing.
In het betreffende kwartaal bedroeg ons trading- en reëlewaarderesultaat -0,4 miljard euro, als gevolg van een aantal marktgedreven factoren, zoals de sterk gedaalde aandelenmarkten, de toegenomen creditspreads en de lagere langetermijnrente. De impact van de coronacrisis op de overige posten van het resultaat in het eerste kwartaal was minder uitgesproken. In vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar presteerden onze kerninkomsten, d.w.z. de nettorente-inkomsten, de nettoprovisie-inkomsten en de technische verzekeringsresultaten, vrij goed. Ook de kosten bleven goed onder controle en daalden zelfs licht ten opzichte van een jaar eerder als we de invloed van de consolidatie van ČMSS, de bankenheffing (het grootste deel van het jaarbedrag daarvan wordt in het eerste kwartaal geboekt) en enkele eenmalige elementen niet in aanmerking nemen. De waardeverminderingen op kredieten zijn in het afgelopen kwartaal gestegen en omvatten een bijkomende 43 miljoen euro die specifiek betrekking heeft op de coronacrisis, op basis van onze blootstelling aan sectoren die volgens ons het meest door de crisis zullen worden getroffen. Voor het volledige jaar 2020 schatten we de waardeverminderingen op ongeveer 1,1 miljard euro (in het basisscenario).
Over het algemeen hielden de volumes goed stand tegenover een jaar geleden: op een vergelijkbare basis stegen de leningen en voorschotten met 6%, de deposito's met 5% en de verdiende schadeverzekeringspremies met 7%. Anderzijds daalde de verkoop van levensverzekeringsproducten met 17% jaar-op-jaar.
Onze solvabiliteitspositie bleef zeer sterk, met een fully loaded common equity ratio van 16,3%, ruim boven de huidige minimumkapitaalvereiste van 8,05%. Die minimumvereiste houdt rekening met de verschillende aangekondigde maatregelen van de ECB en de Nationale Bank, die een aanzienlijke tijdelijke vrijstelling van de minimumvereisten inhouden. Ook onze liquiditeitspositie bleef stevig, met een LCR van 135% en een NSFR van 134% eind maart 2020. We zijn bijzonder tevreden dat het harde werk van de afgelopen jaren zijn vruchten heeft afgeworpen en onze groep sterk en gezond heeft gemaakt. Als gevolg daarvan stellen onze huidige kapitaal- en liquiditeitsbuffers ons in staat om de uitdagingen van vandaag met vertrouwen tegemoet te treden.

Uiteindelijk blijft ons doel hetzelfde: ervoor zorgen dat onze klanten centraal staan in alles wat we doen, en daarvoor zetten onze medewerkers zich dagelijks in. Ik wil mijn grootste waardering uitspreken voor alle collega's, die een enorme inspanning hebben geleverd om onze klanten te bedienen en de goede werking van onze groep te ondersteunen van thuis uit en op andere locaties. Tot slot wil ik ook van de gelegenheid gebruikmaken om alle stakeholders die - in deze uitdagende tijden - hun vertrouwen in ons  blijven stellen, uitdrukkelijk te bedanken.’

Johan Thijs

Chief Executive Officer 

Volledig persbericht in de bijlage

Bijlages